מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Asteroidea (sea-urchins) מחלקת כוכבי-ים

זו מחלקה של יצורים נייחים, או איטיים הזוחלים על הקרקע
או, של כמה משפחות של יצורים המרחפים במים
עמוקים, שאין להם ייצוג בים סוף
This class of echinoderm consists of sessile or crawling
animals, as well as drifting deep sea organisms
lacking in the Red Sea.


Sources מקורות לזיהוי
פישלזון ל. (1984) (עורך) אנציקלופדיה "החי והצומח של ארץ ישראל" כרך 4 הוצ' החב' להגנת הטבע