קווצי העור של מפרץ אילת ** Echinoderms of the Gulf of Eilat (Aqaba) 

Rapid Identification  זיהוי מהיר


   אם ראיתם אחד מאלה ואתם מבקשים לזהותו, חפשו את התמונה הכי דומה למה שראיתם, ואם אינכם מסתפקים בשם הסוג המופיע מתחת, לחצו עליה ותגיעו לדף המתאים
If you wish to identify one of those look at these pictures, and click on the most likely,  click on it and go to a page in where these species are shown
 A. Rapid Identification of sea-urchins  ***  א. זיהוי מהיר לסוגי קיפודי ים
Living sea urchins
קיפודי ים חיים

Microcyphus   קיפודון
Echinometra קיפודית
Heterocentrotus  עפרונן Echinostrephus קדחנית 
Tripneustes קטיפן
Diadema ניזרית 

Sea urchin tests
שלדים של קיפודי ים


Microcyphus   קיפודון Echinometra קיפודית  Heterocentrotus  עפרונן Echinostrephus קדחנית  Tripneustes קטיפן
Diadema ניזרית
Living sea urchins
קיפודי ים חיים

Echinothrix שחורן
Cidarid  צידר
Salmaciella  סלמצית
Asthenosoma ארסנית Nudechinus קיפודן
Lovenia לובניה
Sea urchin tests
שלדים של קיפודי יםEchinothrix שחורן  Cidarid  צידר Salmaciella  סלמצית Asthenosoma ארסנית Nudechinus קיפודן
Lovenia לובניה
Sea urchin tests
שלדים של קיפודי ים

Diploporaster תלומית
Pericosmus    קסומה
Metalia  מטליה 
Clypeaster  מטבעון Laganus   לגן
Echinodiscus דיסקיתן
 B. Rapid Identification of sea cucumbers  ***  ב. זיהוי מהיר לסוגי מלפפוני ים
Three subclasses
exist in the Gulf.  Skeleton
made of calcite spicules
מלפפוני ים משלושה
טיפוסים עיקריים   
שלדיהם הם מחטים
בעור מלפפון היםSynapta סינפטה
Synaptula  סינפטה שחורה
Cucumaria גלילנית
Holothuria  גלילן Pearsonothuria  לחמי השונית
Actinopyga  מלפפון לבן גחון
C. Rapid Identification of sea stars  ***  ג. זיהוי מהיר לסוגי כוכבי ים
שלדיהם הם מחטים
המתחברים יחד
    אך השלד ככלל
נחבא עמוק בעור

Fromia שביטית מצרית
 Astropecten דורבנית דלת קוצים
Acanthaster  כוכבן ארסי
Fromia  שביטית
Asterina כוכבית
Choriaster גרגירן


Euretaster  כוכב גדול
Pentaceraster גרגירן
Luiidia 
Pentaceraster  גרגירן הלחם
Ogmaster  גרגירן קרנוני
Echinaster  יבלתן

D. Rapid identification of Brittle Stars ***  ד. זיהוי מהיר לסוגי נחשוני ים
השלד הוא כמו בכוכבי ים
אלא שכאן הוא מכוסה בעור
 דק ויוצר פרקים המסייעים
 בזחילה ולפיתה

Ophiocoma   כריתנית נדלית
Ophiothrix   סיכנית החוף  Ophiomastix  כ. עבת קוצים
נחשונית רבת קוצים
Ophionereis נחשונית
Astroboa  נחשונק
E. Rapid identification of Feather Stars ***  ה. זיהוי מהיר לסוגי חבצלות 


השלד כמו בנחשוני הים
ואכן הוא פריק ונפרש
כרשת בעת
הגיאות לציד הפלנקטון

 Capillaster חבצלון
Lamprometra חבצלת-ים
Heterometra מניפנית Heterometra מניפנית   
Heterometra מניפנית 
Oligometra  עשורית