דגי מעמקים - כמה משפחות
Deep sea fish (different families)
Astronesthes martensi
כוכבית הבין
 
Dragon barbelfish
Astronesthes martensii
        Klunzinger, 1871
אורנון כחול

Blue lantern fish
Diaphus cf. coeruleus
     (Klunzinger, 1871)               


לסתית התהום


Pike smelt
Lestrolepis luetkeni
(Ege, 1933)
formerly  L. pofi  Harry, 1953

לוענית קטנת-זנב

Gunther's boatfish
Stomias affinis
Günther, 1887
Monocentris japonicus
מגינון יפאני

Pineconefish
Monocentris japonicus
(Houttuyn, 1782)
אצטגנון הכתמים
Stagazer
Uranoscopus sulphureus
Valenciennes, 1832      

פרפרון התהום

Golden-barred butterflyfish
Roa jayakari
          (Norman, 1939*)             *Alias Chaetodon jayakari

:מאפיינים

.דגי המעמקים אינם מקשה אחת
חלקם טורפים נועזים, ואחרים הם
דגי מים פתוחים שנקלעו למעמקים
והסתגלו לחיים שם. בולטים ביניהם
הדגים המאירים. אגב, חלק
מהם עולה בלילה לפני הים
וחוזרים לעומק עם בוא היום
כסיפון קוצים
King soldierbream
Argyrops spinifer
           (Forsskall, 1775)
טייר ים-סופי
הופיע בסרט מהעומק
Oriental flying gurnard
Dactyloptena orientalis
                  (Cuvier, 1829)

שפתניב מגושם
נידוג בעומק 40-60 מ' בשמורת האלמוגים

  Tuskfish
Choerodon robustus
(Gunther, 1862)
אין שם עברי
אין צילום של מין זה - זהו מיןן דומה

הופיע בסרט מהעומק
Oriental flying gurnard
Physicula marisrubri


                   Bruss, 1986
טורפן דרומי
צולם בסרט בעומק
  Largescaled terapon
Terapon theraps
Cuvier, 1829

קודקודית הקביים
Arabian codlet
Bregmaceros arabicus
    D'Ancona & Cavinato, 1965

 
טריגלה מכונפת
צולם בסרט בעומק
 
Deepwater trigla
Pterygotrigla spirai
Golani & Baranes, 1997

    Family Nemipteridae  משפחת

נימי רנדל
Randall's threadfin bream
Nemipterus randalli
      Russell, 1986
מוכר באילת - עבר לים תיכון    מדיג במים 200 מ'
נימי יפני
Japanese threadfin bream
Nemipterus japonicus
(Bloch, 1891)
לא בטוח באילת - עבר לים תיכון        


נימי נקודותיים
  Delagoa threadfin bream
Nemipterus bipunctatus(Valenciennes, 1830)   
ידוע מים סוף

ורדינון נקוד
Blueskin seabream
Polysteganus coeruleopunctatus
          (Klunzinger, 1870)
     
ועוד ממשפחת  Nemipteridae      

       Parascolopsis baranesi

          Russell & Golani, 1993


אין תמונה
Glasseye  חכליל מעמקים
Heteropriacanthus cruentatus
(Lacepede, 1801) formerly :
Cookeolus japonicus (=boops)

יאגו המעמקים
Bigeye houndshark
Iago omanensis
           (Norman, 1939)

כרישון משה
Arabian smooth-hound

Mustelus mosis
    Hemprich & Ehrenberg, 1899
גדל-עין יפאני
צולם בסרט בעומק
Japanese Bigeye
Pristigenys niphonia
     (Cuvier, 1829)

סריול צהוב זנב

בעומק 100 מטר בערך
Yellowtail scad
Seriola cf. rivuliana
    (Valencienne, 1833)
Probably  S. dumerilli 

שחור-פה ג'יני
                  Atrobucca geniae
Ben-Tuvia& Travawas, 1987

שחור-פה ג'יני
אין צילום של המין הזה - זהו מין דומה צולם בסרט בעומק
Atrobucca geniae
Ben-Tuvia& Travawas, 1987
קונגר אפור
Longfin African conger

זאבן אפור
Daggertooth pike conger

Muraenoesox cinereus
(Forsskal, 1775)
גיטרן חלווי
צולם בסרט בעומק
Halavi's guitarfish

Rhinobatos halavi
      (Forsskål in Niebuhr, 1775)


רצוען דק-זנב
Largehead hairtail

Trichourus  lepturus
       Linnaeus, 1758
שימו לב

שמות עבריים של
חלק מהמינים שונו
באפריל 2011

על ידי
האקדמיה ללשון העברית


רצועית קטנת-זנב
Evoxyimetopon moricheni
Fricke, Golani & Golani-Appelbaum, 2014
דג זה נמצא במאי 2013 בחוף טאבה שבאילת, על ידי מ. חן

לחצו על השרטוט בעכבר תראו את צילום הדג כפי שנידוג באילת