דגי מעמקים - כמה משפחות
Deep sea fish (different families)

הערה: התמונות בחזית הן לרוב ממאגר בינלאומי - פישבייס - וברקע (בלחיצת עכבר על התמונה) תמונות שצולמו באילת.
שמות הצלמים - קרדיט - מופיע בתגית המרחפת מעל התמונה

Astronesthes martensi

כוכבית הבין
 Dragon barbelfish
Astronesthes martensii Klunzinger, 1871

אורנון כחול

Blue lantern fish
Diaphus coeruleus
           (Klunzinger, 1871)
לסתית התהום

Pike smelt
Lestrolepis luetkeni
(Ege, 1933)
Alias L. pofi
Harry, 1953

לוענית קטנת-זנב

Gunther's boatfish
Stomias affinis
Günther, 1887
Monocentris japonicus
מגינון יפאני

Pineconefish
Monocentris japonicus
(Houttuyn, 1782)
אצטגנון הכתמים
Stagazer
Uranoscopus sulphureus
Valenciennes, 1832      כסיפון החוט פארידה - ? עבר לים תיכון
 soldierbream
Argyrops filamentosus

:מאפיינים

.דגי המעמקים אינם מקשה אחת
חלקם טורפים נועזים, ואחרים הם
דגי מים פתוחים שנקלעו למעמקים
והסתגלו לחיים שם. בולטים ביניהם
הדגים המאירים. אגב, חלק
מהם עולה בלילה לפני הים
וחוזרים לעומק עם בוא היום
כסיפון הקוצים

King soldierbream
Argyrops spinifer


ורדינון נקוד - "פרידה
Blueskin seabream
Polysteganus coeruleopunctatus
(Klunzinger, 1870)


נימי יפני

Japanese threadfin bream
Nemipterus japonicus
חכליל גבה-סנפירים

Long-finned bull's eye
Cookeolus japonicus (=boops)
פרפרון התהום

Golden-barred butterflyfish
Chaetodon jayakari

שפתניב מגושם
נידוג בעומק 40-60 מ' בשמורת האלמוגים
  Tuskfish
Choerodon robustus

דג שמש
Sun fish
Mola mola

יאגו המעמקים

Bigeye houndshark
Iago omanensis

כרישון משה

Arabian smooth-hound
Mustelus mosis

קודקודית הקביים

Arabian codlet
Bregmaceros arabicus

רצוען דק-זנב

Largehead hairtail
Trichourus  lepturus
שימו לב

שמות עבריים של
חלק מהמינים שונו
באפריל 2011

על ידי
האקדמיה ללשון העברית

דג זה נמצא במאי 2013 בחוף טאבה שבאילת, על ידי מ. חן

לחצו על השרטוט בעכבר תראו את צילום הדג כפי שנידוג באילת
                     
                  Evoxyimetopon moricheni  רצועית קטנת-זנב