משפחת העכנוניים
Family Muraenidae
tn_Gynud_u2.JPG
(ניבן חום (מורנה צהובת-פה

Starry Moray (=Yellow mouthed M.)
Gymnothorax nudivomer
:תיאור המשפחה
דגים מאורכים, דמויי נחש, החיים
בכוכים בשונית ובתוך הקרקע
הם טורפים חדי שיניים
,הם מצויידים בצבעי הסוואה
שלעיתים הם בולטים
כצבעי אזהרה
tn_Gynud_u4.jpg
(ניבן חום (מורנה צהובת-פה

Starry Moray (=Yellow mouthed M.)
כל הגוף, מבליט כתמים בהירים* entire body
Gymnothorax nudivomer
ניבן הכתמים

Yellow-edged moray
Gymnothorax flavimarginatus
ניבן ענקי

Giant Moray
Gymnothorax javanicus
ניבן מנומר

Undulate Moray
Gymnothorax undulatus
ניבן מנוקד

White spotted moray
Gymnothorax johnsoni
ניבן הדור

Elegant moray
Gymnothorax elegans
ניבנית טיגרית

Leoprad moray (=Tiger reef eel)
Scuticaria tigrina
ניבן צר-זנב

Narrowtail Moray
Gymnothorax angusticauda
ניבן נודד

Vagrant Moray
Gymnothorax buroensis

ניבן נקוד

Red Sea whitespotted Moray
Gymnothorax punctatus
ניבן ריפל

Banded (Yellow-headed) Moray
Gymnothorax rueppellii
ניבן פניני

Turkey Moray
Gymnothorax meleagris
ניבן צר-פסים
Zebra Moray
Gymnomuraena zebra
ניבן (נקודן) אפור

Geometric Moray
Gymnothorax griseus (=Siderea grisea)
עכנון אזור

Barred moray
Echidna polyzona
עכנון כוכבני

Snowflake Moray
Echidna nebulosa
משפחת האפעוניים
Family Ophichthidae

מירנון זעמני
חקיין של נחש הים - לחצו עליו 

Harlequin Snake eel
Myrichthys colubrinus

מירנון מטבעוני
Tiger snake eel

Myrichthys maculosus

נחשנון משויש
Marbled Snake eel
Callechelys marmorata
נחשנון תניני

Stargazer (Crocodile) snake eel
Brachysomophis cirrocheilos
(Bleeker, 1857)
משפחת הקונגריים
Family Congridae
l
אחי-קונגר מתחפר
Dןigger conger
Arisoma sanzoi
 (D'Ancona, 1928)

       Det: Golani, 2017
קונגר אפור
Longfin African conger
Conger cinereus
:תיאור המשפחה
דגים צלופחאים, דמויי נחש,
הנבדלים ממשפחת המורנות בכך
שלהם סנפיר חזה מפותח, בעוד
אצל יתר בני הסדרה הוא התנוון
לרוב אפורים, אך לעתים מפוספסים


( גנון (צלופח הגן

Garden eel
Gorgasia sillneri