עקרבנונים, אבנונים ודגי קרקע אחרים
Scorpaeniformes, Pegasiformes
  Family Platycepahalidae       משפחת שטח-ראשיים                                               

תמסחן ראשתן
למבנה מיוחד של העין - לחץ
Tentacled flathead
Papilloculiceps longiceps
(Cuvier, 1829)

שטח-ראש תניני

Crocodile Flathead
Cocciella punctata
(Cuvier, 1829)

תנינון ריסני

Blackblotch flathead
Sorsogona prionota
         (Sauvage, 1843)
Family Scorpaenidae  משפחת עקרבנוניים
זהרון הדור

Devil lionfish
Pterois miles
:תיאור הקבוצה
:כמה משפחות
שטוחי-גוף, עקרבנונים
ואבנונים בעלי גוף קשיח
או עור שאליו נצמדות אצות
רובם טורפים האורבים לטרפם
.ומצויידים בקוצי ארס
האבנונית היא יחודית, שכן
היא זוחלת בעזרת קוצי סנפיריה
זהרון מקרין

Radial lionfish
Pterois radiatus
זהורית קצרת-סנפיר

Shortfin turkeyfish
Dendrochirus brachypterus
אבנון מגושם

Stonefish
Synanceia verrucosa
אבנונית מרתיעה

Two-stick stingfish
Inimicus filamentosus
עקרבן שדי

Devil scorpionfish
Scorpaenopsis diabolus
עקרבן החוטים

Tasseled scorpionfish
Scorpaenopsis oxycephala
עקרבן (גבן) מדובלל

Bearded scorpionfish
Scorpaenopsis barbata
עקרבית חיוורת

Yellowspotted Scorpionfish
Sebastapistes cyanostigma
(Bleaker, 1856)
עקרבית היא דג קטנטן
בין ענפי האלמוגים וניזון
.מסרטנים קטנים


עקרבית סטרונג
Barchin Scorpionfish
Sebastapistes strongia
(Cuvier, 1829)
חרולן שטייניץ

Steinitz Scorpionfish
Scorpaenodes steinitzi
חרולן שעיר

Hairy scorpionfish
Scorpaenodes hirsutus
חרולן האלמוגים

Coral scorpionfish
Scorpaenodes corallinus
דגי קרקע ממשפחות אחרות  ---- Unrelated Bottom dwelling fish
( Batrachidae_קרפדג (משפחת
אף הם דגים יחודיים, נדירים למדי
החיים על הקרקע החול-לגונרית קרפדג הדבלולים

Toadfish
Batrachus cirrosus

 (Klunzinger, 1871)


( Dactylopteridae_טייר (משפחת
דג קרקע קטן, הנושא סנפירי חזה
 מורחבים הנפרשים בעת בריחה.
מקורב לעקרבנוניים.
מין נוסף בים סוף טייר -ים סופי

טייר מזרחי
Oriental Flying Gurnard
Dactyloptena orientalis
(Cuvier, 1829)

( Pegasidae 'פגסוס (משפ
הוא יוצא-דופן בין דגים אלה
,הוא אינו טורף, אינו מסוכן
.הזוחל בעזרת קוצי סנפיריו
.בעיקר נהנה מדמיונו לאחרים
פגסוס דרקוני
Short Dragonfish
Euripegasus draconis