אבובון, סוסון-ים ודומיהם
Syngnathiformes
סוסון-ים דרבני


Jayakari's seahorse
Hippocampus jayakari
סוסון ים סופי

Sea Pony
Hippocampus fuscus
R. Holzman, T. Gurevitz - DNA det: IUI Eilat
סוסון-ים חלק

Spotted Seahorse
Hippocampus kelloggi


לופתנית הבחנינים

Shortpouch pygmy pipehorse

סוסון ים חלק

Spotted seahorse
Hippocampus kuda
לופתנית הבחנינים שני פרופילים
From Eilat
Shortpouch pygmy pipehorse
Acentronura tentaculata
חלילון חלק

Bluespotted cornetfish
Fistularia commersonii
-----
תיאור הקבוצה
כוללת כמה משפחות של דגים
שגופם מכוסה בלוחות גרמיים
המקנים להם יציבות. הפה בקצה
.חרטום ארוך. הזימים שקופים
יש מינים השוחים בעמדה זקופה
כשראשם כלפי מטה. בכמה
.מינים יש כיסים לדגירת הביצים
סוסון-הים הזכר נושא בכיסו
.הביצים, ומטפל בצאצאים
שחראש נקוד

Speckled Shrimpfish
Aeoliscus punctulatus
שחראש מחורץ
Grooved Razor-fish
Centriscus scutatus
זמורן כהה
Double-ended Pipefish
Trachyrhamphus bicoarctatus
זמורן כהה (פגית בהתיישבות

Double-ended Pipefish (Juv)
Trachyrhamphus bicoarctatus
מאמר המתאר את התוספתנים

אבובון דו-חודי


Alligator pipefish
Syngnathoides biaculeatus
אבובית הכתם

Network pipefish
Corythoichthys flavofasciatus
אבובית ארוכת-חדק

Schultz's pipefish
Corythoichthys shultzi
Corythichthys nigripetus
חגורית שחורת-חזה

Black-breasted pipefish
Corythoichthys nigripectus

נימנון בן-טוביה

Siokunichthys bentuviai

D. multiannulatus
חגורית רבת-טבעות

Many-banded pipefish
Doryrhamphus multiannulatus
D. boylei
 
חגורית עבת טבעות
 Broad-banded pipefish

זרבובית רבגונית בוגר (ימין ואמצע) וצעיר  (שמאל ). שהוא דקיק

Variable ghostpipefish
Solenostomus cyanopterus

זרבובית מהודרת

Harlequin Ghost Pipefish
Solenostomus paradoxus

קנית חרטומנית
Ornate Pipefish
Halicampus macrorhynchus
פגסוס דרקוני

Short Dragonfish
Euripegasus draconis
שייך או לא שייך
הדג פגסוס דרקוני  הוא יוצא-דופן בין דגים אלה, הגם שיש לו חרטוס מחודד
,המזכיר את הסוסונים והאבובניים אך זה איננו שוחה לרוב, אלא זוחל
בעזרת קוצי סנפיריו. יתכן שצורתו והתנהגותו נסמכים על דמיונו לדגים בני
משפחות אלה
 
  בשל דמיונו השטחי לפחות לעקרבנונים הוא מופיע בדף של משפחה זו
.