חברת החי של בלוטי הים *** Intertidal view: Barnacles