נוף של תחום הכרית הנחשף *** View of exposed intertidal zone