דגי מעמקים - כמה משפחות
Deep sea fish (different families)
Astronesthes martensi
כוכבית הבין
 
Dragon barbelfish
Astronesthes martensii
        Klunzinger, 1871
אורנון כחול

Blue lantern fish
Diaphus cf. coeruleus
     (Klunzinger, 1871)               


לסתית התהום

Pike smelt
Lestrolepis luetkeni
(Ege, 1933)
Alias L. pofi
Harry, 1953

לוענית קטנת-זנב

Gunther's boatfish
Stomias affinis
Günther, 1887
Monocentris japonicus
מגינון יפאני

Pineconefish
Monocentris japonicus
(Houttuyn, 1782)
אצטגנון הכתמים
Stagazer

Uranoscopus sulphureus
Valenciennes, 1832      

פרפרון התהום

Golden-barred butterflyfish
Chaetodon jayakari

:מאפיינים

.דגי המעמקים אינם מקשה אחת
חלקם טורפים נועזים, ואחרים הם
דגי מים פתוחים שנקלעו למעמקים
והסתגלו לחיים שם. בולטים ביניהם
הדגים המאירים. אגב, חלק
מהם עולה בלילה לפני הים
וחוזרים לעומק עם בוא היום
כסיפון קוצים

King soldierbream
Argyrops spinifer
טייר ים-סופי
הופיע בסרט מהעומק
Oriental flying gurnard
Dactyloptena orientalis
                  (Cuvier, 1829)

שפתניב מגושם
נידוג בעומק 40-60 מ' בשמורת האלמוגים
  Tuskfish
Choerodon robustus
(Gunther, 1862)
אין שם עברי
אין צילום של מין זה - זהו מיןן דומה

הופיע בסרט מהעומק
Oriental flying gurnard
Physicula marisrubri


                   Bruss, 1986
טורפן דרומי
צולם בסרט בעומק
  Largescaled terapon
Terapon theraps
Cuvier, 1829


אין שם עברי
אין צילום של המין הזה - זהו מיןן דומה

צולם בסרט בעומק
Atrobucca geniae
Ben-Tuvia& Travawas, 1987

 טריגלה מכונפת
צולם בסרט בעומק
 
Deepwater trigla
Pterygotrigla spirai
Golani & Baranes, 1997
ורדינון נקוד
Blueskin seabream
Polysteganus coeruleopunctatus
נימי יפני
Japanese threadfin bream
Nemipterus japonicus
חכליל גבה-סנפירים
Long-finned bull's eye
Cookeolus japonicus (=boops)

יאגו המעמקים

Bigeye houndshark
Iago omanensis

כרישון משה

Arabian smooth-hound
Mustelus mosis
גדל-עין יפאני
צולם בסרט בעומק
Japanese Bigeye
Pristigenys niphonia
     (Cuvier, 1829)

סריול צהוב זנב

בעומק 100 מטר בערך
Yellowtail scad
Seriola cf. rivuliana
    (Valencienne, 1833)
Probably  S. dumerilli 
גיטרן חלווי
צולם בסרט בעומק
Halavi's guitarfish
Rhinobatos halavi
      (Forsskål in Niebuhr, 1775)
קודקודית הקביים

Arabian codlet
Bregmaceros arabicus
קונגר אפור
Longfin African conger

זאבן אפור
Daggertooth pike conger

Muraenoesox cinereus
(Forsskal, 1775)


רצוען דק-זנב

Largehead hairtail
Trichourus  lepturus
שימו לב

שמות עבריים של
חלק מהמינים שונו
באפריל 2011

על ידי
האקדמיה ללשון העברית

דג זה נמצא במאי 2013 בחוף טאבה שבאילת, על ידי מ. חן

לחצו על השרטוט בעכבר תראו את צילום הדג כפי שנידוג באילת
                                        Evoxyimetopon moricheni  רצועית קטנת-זנב