מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Asteroidea (Sea stars) מחלקת כוכבי-ים


Order Paxillosida סידרת דורבנאים

בסידרה זו מינים שרגלי המים שלהם חסרי דיסקת הצמדה. סוג אחד באזורנו
In this order are included asteroids with disc-less tubefeet (adapted to sand digging)

Family Astropectinidae משפחת דרבניתיים

בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail
חלק
partial
Recently reported from Red Sea gulfs by.דורבני רב-קוצים
Astropecten polyacanthus
(Muller & Troschel, 1842)


כוכב-ים תת-קרקעי, מסתתר בחול. טורף חלזונות ותולעים
Subterranean, sand dwelling seastars, predates
molluscs and polychaetes.
Photo: M. Levin (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: D. Skvirsky
Vine, 1986. Red Sea Invertebratesדורבני דל-קוצים
Astropecten monacanthus
Sladen, 1883


נדיר .שונה מקודמו בהעדר שורת קוצים זקופים בשולי הזרועות
Differ from previously described by absence of
supero-maginal spines. Rare
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebrates
Family Luidiidae משפחת כוכבים-רבי זרועות

עיטור במרכז הגוף
central disc decoration


קל-רגל מרהיב
Luidia maculata

(Muller & Troschel, 1842)

נדיר .מצטיין במספר הזרועות הגדול מחמש - לרוב 7 - 8 . במרכז הגוף, עיטור המחקה את המתאר
הכללי של הכוכבן אין קוצים או בליטות לאורך הזרועות
Typically has 7-9 arms, and maculte coloration.
Carries a small decoration on the central disc upper side
absence of supero-maginal spines.
Rare
Photo: A. Tuvim (Eilat)
Photo: Poppe images

Vine, 1986. Red Sea Invertebrates