מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Asteroidea (Sea stars) מחלקת כוכבי-ים


Order Valvatida  סידרת רכי-גוף

בסידרה זו רוב המשפחות והמינים הנפוצים והנדירים, החל מהכוכבן הקוצני הענק ועד לכוכבית הזעירה. רגלי המים שלהם בעלי דיסקת הצמדה
In this seastar order are included most asteroids species in our region. They have distinctly functional tubefeet.

Family Oreasteridae משפחת גרגירניים

בטבע - מבט על
General view
מבט צד
Aboral view
מבט מהצד התחתון
Oral view
Previously reported by:כרית לחם
Culcita coriacea
Muller & Troschel, 1842


כוכב-ים גדול, על השונית. טורף חלזונות ותולעים
Reef-dwelling sea stars, predates
molluscs and polychaetes.

Photo: S. Erel (Eilat)
Y. Horoszowski
Photo: J. Dafni (Eilat)

Vine, 1986. Red Sea Invertebrates

גרגירן מגושם
Choriaster granulatus
Lutken, 1869


כוכב-ים גדול, על השונית. טורף חלזונות ותולעים
נטרף על ידי החלזון חצוצרה
Reef-dwelling sea stars, predates
molluscs and polychaetes.
Predated by Charonia tritonis
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: O Lederman (Eilat)
Photo: D. Vered (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebrates
Photo: R. Faraj, Coral World Eilat

כיפון מקווקוו
Ogmaster capella
(Muller & Trochel, 1842)

Photo: J. Dafni (Eilat)

Vine, 1986. Red Sea Invertebrates

Family Acanthasteridae משפחת כיפת-קוציים
Crown of Thorns Seastar שם ישן - כוכבן האלמוגים

בטבע - מבט כללי
General view
מבט על
Aboral view
מבט מהצד התחתון
Oral view
כיפת-קוצים ים סופית
Acanthaster benziei
(Werheide et al., 2022)


שם ישן כוכבן האלמוגים
Crown of Thorns Seastar
(COTS)
כוכב-ים גדול, רב-זרועות, החי
על השונית וטורף אלמוגים
Reef-dwelling sea stars, predates on corals.

 juveniles 3 cm

 צעירים קוטר 3 ס"מ
Photo: A. Colorni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)

מין אנדמי לים סוף

Family Ophidiasteridae משפחת שביטניים

בטבע - מבט כללי
General view
מבט על
Aboral view
מבט נוסף
Oral viewדק-זרוע חלק
Leiaster leachi
(Gray, 1840 )

כוכב-ים שוכן שונית נדיר
קוטרו מגיע לכ- 20 ס"מ
Rare reef-dwelling medium-sized sea stars.
Photo: A. Ofer (Eilat)
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: D. Zakai (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebratesנתקן מוכתם
Linckia multiflora
(Lamarck, 1816)


כוכב-ים קטן בשונית, הנוטה להתפרק
וזרועותיו מתחדשים
Reef-dwelling small starfish, tends
to break arms and regenerate them.
Photo: M. Levin (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebratesשביטן מצרי
Gomophia egyptiaca
Gray, 1840


Photo: A. Colorni (Eilat) Photo: O Lederman (Eilat) Photo: A, Gur (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebratesשביט נקוד
Fromia ghardaqana
Mortensen, 1938


Photo: M. Levin (Eilat) Photo: A. Diamant (Eilat) Photo: I. Yitzhak (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebratesשביטן פניני
Fromia monilis
Mortensen, 1938


שים לב להתפצלות אבנורמלית
ולחידוש בעקבות קיטוע
Abnormalities & regeneration

Photo: O Lederman (Eilat) Photo: D. Skvirsky (Eilat)
Photo: V. Sapoznikov (Eilat)
Richmond, 1997 The Seashores of
Eastern Africa

שביט נקבובי
Fromia milleporella
(Lamarck, 1816)
כוכב-ים קטן, שנמצא משוטט על השונית
לפני כמה שנים באילת ורק לאחרונה זוהה
Reef-dwelling sea stars named

Multipore sea star

Photo: M. Levin (Eilat)

Richmond, 1997 The Seashores of
Eastern Africa
Asteropseidae  משפחת קשטניים
קשתן מתולם
Valvaster striatus
 (Lamarck, 1816)

מין בינוני 20 ס"מ, על עצם מלאכותי ועל חול
נמצא בחוף דרומיי באילת

ספט 2013
  מין חדש לים סוף
new record to the Red Sea
Photo: Y. Halevy (Eilat)
Photo: D. Barchana (Eilat)
Photo: I. Ben-Tov (Eilat)
Det: Dr. C. Mah
Database for Asteroids

Family Mithrodiidae משפחת מסמרניים

בטבע - מבט כללי
General view
מבט על
Aboral view
מבט נוסף
Another viewמסמרן קטום
Mithrodia clavigera
(Lamarck, 1816)


Photo: D. Skvirsky (Eilat) Photo: R. Biran
Photo: A. Ofer
Vine, 1986. Red Sea Invertebrates

Family Echinasteridae משפחת צר-גופיים

בטבע - מבט כללי
General view
מבט על
Aboral view
מבט נוסף
Oral view
צר-גוף יבלות
Echinaster callosus
(Marenzeller, 1895)


 Photo: S. Beyski (Eilat)
Photo: O Lederman (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebrates

Family Asterinidae משפחת כוכבוניים

בטבע - מבט כללי
General view
מבט על
Aboral view
מבט מהצד התחתון
Oral view
כוכבן ננסי
Asterina burtoni
Gray


Penta-radiate form
ויריאנט לא מקוטע
מין שונה? לשאול את יאיר אחיטוב
Photo:Y. Achituv (Eilat)


Vine, 1986. Red Sea Invertebratesכוכבן ננסי
Aquוilonastra burtoni
(Gray, 1840)


Pluri-radiate/fissiparous form
וריאנט העובר קיטוע
שים לב למספר הזרועות - 6
ולחידוש בעקבות קיטוע
Note number of rays and regeneration

Photo: O Lederman (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebrates