מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Echinoidea (sea-urchins) מחלקת קיפודי-ים

Sub-Class Regularia תת-מחלקת רגולריים
Order Camarodonta סידרת קשותי-לסת 
Family Temnopleuridae משפחת סריגיים

בתת מחלקה זו נכללים כל קיפודי-הים שהם עגולים-כדוריים, בעלי סימטריה רדיאלית או אליפסואידית מושלמת. כל המינים מצויידים באבר לעיסה
הקרוי "פנס אריסטו", הכולל מערכת לסתות שחמש שיניים בקצותם (ראה ציור). בני סידרה זו הם בעלי קוצים קצרים יחסית, צבעוניים יותר,
ושלד קשיח יותר. לכמה סוגים קוצבתים מפותחים מאד.
Included in this subclass are all round or oval sea urchins, with redial or ellipsoid symmetry. They are equipped with "Aristotles' lantern",
composed of five jaws, with teeth protruding in their lower side. They all have a rigid skeleton (test), and carry spined, long or short, some toxic.
In the order Camarodonta are included round or ellipsoid urchins with longer primary spines, and shorter
well-developed pedicellaria. Coloration differs among the species.

חי - בוגר
Living - adult
חי
Living
שלד
Test (Skeleton)סריג הדור
Microcyphus rousseaui
Agassiz & Desor, 1846


מין בינוני, מקושט ב"קרחות" גיאומטריות על השלד.
מין נדיר הטורף יצורים על השונית ובקירבתה
An uncommon reef inhabiting sea urchin, showing
naked geometrical areas aborallyנקוד-קוצים עדין
 Salmaciella dussumieri erythracis
(H.L. Clark, 1912)


מין בינוני, קוצים דקים ומחודדים, ושורות של נקודות זוהרות בגוון תכלת
לאורך הרדיוסים שבין הקוצים. נדיר מאד במפרץ
An extremely rare sea urchin, with thin spines, mottled dark and
light reddish patches and blue radiant dots along the radii

Family Echinometridae משפחת קיפודיתיים

במשפחה זו נכללים מינים בעלי שלד מוצק וקוצים עבים-יחסית
ההבחנה: חלק מהמינים בעלי שלד אליפסואידי ומבנה הלוחיות מורכב יותר

Sea urchins with thick skeletons, some oval. The ambulacral plates compound

חי - בוגר
Living - adult
חי - צעיר
Living - juvenile
שלד
Test (Skeleton)סגלגלית שוניות
Echinometra mathaei
(Blainville, 1825)


מין בינוני, אליפסואידי, בעל קוצים מוצקים וחדים במקצת
ניזון מכרסום אצות מעל מצעים גירניים, הופך את
הגיר המכורסם לחול גירניעפרונן גלילי
Heterocentrotus mamillatus
(Linne, 1758)


מין גדול, בעל קוצים עבים ולא חדים. נושא גם
קוצים משניים המהווים מגן על השלד. ניזון מאצות
וחסרי-חוליות מעל המצע. פעיל לילהקדחנית שוניות
Echinostrephus molaris
(Blainville, 1825)


מין קטן, שחור, נדיר-יחסית הקודח נקבים עמוקים
בגיר השונית ומתחפר בהם. ניזון בעיקר מאצות
ומזון מרחף הנלכד בין קוציו החדים


Family Toxopneustidae משפחת קטיפניים

במשפחה זו נכללים מינים בעלי צבתונים (קוצבתים) גדולים ומרשימים
המצויידים בארס, ומסוגלים לגרום לצריבות בעורם של בני אדם

Medium and small urchins, with fragile skeletons and short
spines. Ambulacral plates compound. Pedicellaria Toxic.

חי - בוגר
Living - adult
חי - צעיר
Living - juvenile
שלד
Test (Skeleton)* קטיפן אילתי
Tripneustes gratilla elatensis*
Dafni, 1984


מין גדול (10 ס"מ), רב-צבעים ומגוון בעל קוצבתים ענקיים המערים על גביו קונכיות ועלי עשבים
במין זה נתגלו בשנות ה-80 עיוותי שלד קשים בשל זיהום הים -** להלן

A common medium and large urchin, with small and relatively few spines and many
pedicellaria. In the 1980's showed pollution induced skeletal deformations


ארסן-ים פרחוני
Toxopneustes pileolus
Lamarck, 1816


מין גדול (כ-15 ס"מ) המתחבא בין אצות וחצץ בחוף הרדוד מצטיין בקוצבתים ענקיים דמויי פרחים
Flower like sea urchins (less than 15 cm across) among algae subtidally.
Large pedicellaria  סימן הכר: קוצבתים ענקיים
איננו מוכר מים סוף, אך ייתכן שיימצא
Absent from the Red Seaקיפודית אפרורית
Nudechinus scotiopremnus
H.L. Clark, 1912


מין זעיר (קטן מ-25 מ"מ) המתחבא בין אצות וחצץ בחוף הרדוד
Minute sea urchins (less than 25 mm across) among algae subtidally.
Test sometimes mottled.קיפודית ערומה
Nudechinus gravieri
(Koehler, 1905)


מין זעיר (קטן מ-25 מ"מ) נדיר בחוף הרדוד
Minute sea urchins (less than 25 mm across) among algae subtidally.
הערות Notes
דווח על תופעות עיוות שלד בקטיפן אילתי בהשפעת זיהום ** Deformities of this species from Eilat due to pollution reported by:

Dafni, J.(1980) Abnormal growth patterns in the sea urchinTripneustes cf. gratilla (L.) under pollution (Echinodermata: Echinoidea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol.,47:259_279 (deformity 1)
Dafni, J.(1983) Aboral depressions in the tests of the sea urchin Tripneustes cf. gratilla(L.) in the Gulf of Eilat, Red Sea. J. Exp. Mar. Biol. Ecol.,67:1_15 (deformity 2)
תואר לאחרונה כתת-מין אנדמי לים-סוף על ידי * Lately described as endemic sub sp. by:
Dafni, J. (1983) A new subspecies ofTripneustes gratilla(L.) from the northern Red Sea (Echinodermata: Echinoidea: Toxopneustidae). Isr. J. Zool., 32:1_12.

שני סוגי עיוותים בקטיפן אילתי בשנות השמונים Two deformities found in Eilat during the 1980's

לא-מעוות
non-deformed
לא-מעוות שלד
Test, non-deformed
מעוות 1 - חי
Living - deformity 1
מעוות 1 - שלד
Test deformity 1
מעוות 2 - שלד
Test deformity 2