מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Echinoidea (sea-urchins) מחלקת קיפודי-ים

Sub-Class Irregularia תת-מחלקת אי-רגולריים
Order Clypeasterida סידרת מטבעונאים
Family Clypeasterida משפחת מטבעוניים

בתת מחלקה זו נכללים קיפודי-ים בעלי סימטריה דו-צדדית, בה הפה נמצא בתחתית השלד, בעוד פי-הטבעת עבר לאחור. "פנס אריסטו" התנוון, ומשמש בעיקר לריסוק המזון. התנועה באמצעות הקוצים, המבצעים תנועות חתירה בחול. מערכת רגלי המים ה"גבית" הפכה לאמצעי נשימה (פטלואיד) דמוי-פרח

בסידרה זו נכללים קיפודי-ים פחוסים, עבי שלד ובעלי קוצים קצרים, החיים בדרך כלל מתחת לפני החול וזוחלים על פניו

חי
Living
שלד - מצד עליון
Test (skeleton) - upper side
שלד - מצד הגחון
A-anus פי-טבעת;M-mouth פה
Test (Skeleton) - ventral viewמטבעון ים-סופי
Clypeaster humilis
(Leske, 1778)


נפוץ למדי בלגונות רדודות
מין שטוח, ששוליו הצדדיים של השלד מחודדים
Common species. Test margins sharpמטבעון מרושת
Clypeaster reticulatus
(Linne, 1758)


נדיר למדי
מין שטוח, ששוליו הצדדיים של השלד מעובים
Uncommon. Test margins Thickenedמטבעון לוהט
Clypeaster fervens
Koehler, 1922מין שטוח, מעובה שהפרח הנשימה (פטלואיד) שלו
רחב, בהשוואה למינים האחרים. נדירמטבעון דל-קוצים
Clypeaster rarispinus
De Meijere, 1903


מין פחוס, מעוגל במבט מעל, עד 10 ס"מ גודלו
נדיר במפרץ אילת, נפוץ בסואץ

Order Clypeasterida סידרת מטבעונאים
Family Laganidae משפחת עוגיתיים

חי
Living
שלד - מצד עליון
Test (skeleton) - upper side
שלד - מצד הגחון
A-anus פי-טבעת;M-mouth פה
Test (Skeleton) - ventral view  עוגית פחוסה
Jacksonaster
depressum
L. Agassiz, 1841מין שטוח, ששוליו הצדדיים של השלד מחודדים
סימן מובהק: פטלואיד פתוח בקצותיו
נפוץ למדי בלגונות רדודות

Order Clypeasterida סידרת מטבעונאים
Family Fibulariidae משפחת קיםוד-קטיים

חי
Living
שלד - מצד עליון
Test (skeleton) - upper side
שלד - מצד הגחון
A-anus פי-טבעת;M-mouth פה
Test (Skeleton) - ventral viewחלוקית חיוורת
Echinocyamus crispus
Mazzetti, 1893


מין זעיר מ-1 ס"מ, הנמצא
בחול בעומק המים. נדירקיפוד-קט ביצני
Fibularia ovolum
Agassiz & Desor, 1847


מין זעיר מ-1 ס"מ
בחול בעומק המים. נדיר מאד

Order Clypeasterida סידרת מטבעונאים
Family Astriclypeidae משפחת דיסקיתניים

חי
Living
שלד - מצד עליון
Test (skeleton) - upper side
שלד - מצד הגחון
A-anus פי-טבעת;M-mouth פה
Test (Skeleton) - ventral viewדיסקה מפורצת
Sculpsitechinus auritus
Leske, 1778


מין שטוח, שבשוליו האחוריים מפרצים עמוקים
נפוץ למדי בלגונות רדודותדיסקה נקובה
Echinodiscus bisperforatus
Leske, 1778


מין שטוח, ששני נקבים בצידו האחורי
נדיר, בעיקר בדרום המפרץ