תוכן עניינים - רשימת הלוחות
Content - list of frames

·

Phylum CNIDARIA .... מערכת צורבים
Stage 1 ......................................................................... שלב 1 *
Basic classification of Coelenterates .... מיון בסיסי של כל קבוצות הנבוביים
Classification to main groups ..... מיון על פי הקבוצות הראשיות ·
Stage 2 .................................................................. שלב 2 **
Hydrozoan Classes and orders.... מיון הידרתיים על פי מחלקות וסדרות ·
Classis Hydrozoa .... מחלקת
Sub-classis Leptolinae תת-מחלקת
Order Leptomedusae (Thecata) סדרת מכוסי-פוליפ
Sub-classis Trachylinae תת-מחלקת
Order Narcomedusae סדרת מדוזות אלחושיות
Order Trachymedusae סדרת גסי-מדוזה
Order Siphonophora סדרת סיפונופורה
Order Anthomedusae (Athecata) סדרת גלויי-פוליפ
Sub-Order Milleporina תת-סדרת צורבנאים
Classis Cubozoa .... מיון הנבוביים על פי מחלקות ·
Order Cubozomedusa סדרת מדוזות-מרובעות
Scyphozoan classes.... מיון מדוזות-הסוכך על פי מחלקות
Order Coronata סדרת מדוזות-כתר
Order Semaestomae סדרת מדוזות פתוחות-פה
Order Rhizostomae סדרת מדוזות סתומות-פה
Anemone families and genera.... מיון שושנות-הים על פי משפחות וסוגים ·
Order Actiniaria סדרת שושנות-ים טיפוסיות
Family Aliciidae משפחת אליסיים
Family Boleceroididae משפחת שחייניתיים
Family Aiptasiidae משפחת אפטסיות
Family Nemanthidae משפחת שושנות האוכמן
Family Actiniidae משפחת אקטיניים
Family Stoichactiidae משפחת שושנתיים
Family Thalassianthidae משפחת ענפניתיים
Family Phymanthidae משפחת גבשושניים
Family Edwardsiidae משפחת אדוארדסיים
Family Sagartidae משפחת נישאיתיים
Order Corallimorpharia סדרת שושנות-ים דמויות-אלמוגים
Family Actinodiscidae משפחת דיסקניתיים
Order Ceriantharia סדרת שושנות-ים צינוריות
Family Cerianthidae משפחת צריאנטיים
Phylum ACNIDARIA מערכת לא-צורבים
Classis ACNIDARIA (Ctenophora) (מחלקת לא-צורבים (מסרקניות