מיון שושנות-ים על פי משפחות
Actiniarian families
Family Aliciidae משפחת אליסיות

.זו משפחה של שושנות-ים, שצריבתן חזקה. בכמה מינים יש שני סוגי זרועות
Solitary or gregarious sea-anemones, with two types of vesicles. Some harmful.
חי
living detail or from literature
בטבע - מבט כללי
General view

אליסיה זנזיברית

Alicia sansibarensis
Carlgren, 1900


שושנת-ים בודדת נדירה, המכוסה
שלפוחיות צורבות מצד הגוף. חסרת שתופיות

Photo: O. Lederman, I. BenTov (Eilat)

WoRMS accepted


General view
living detail

אליסיה יקרה

Alicia pretiosa
(Dana, 1846)

שושנת-ים בודדת נדירה, המכוסה
שלפוחיות צורבות מצד הגוף. חסרת שתופיות

אולי המין הקשור בסרטן - ראו למטה
WoRMS accepted
Det. D. Fautin


 
צורבנית נישאת
Budenopsis  prehensa
 = Triacis producta
Klunzinger, 1877

WoRMS accepted

נישאת על צבתות הסרטן

סלעית השושנות
 
Lybia leptochelis
שושנה זו אינה מוכרת שלא
בהקשר הסימביוזה עם הסרט


צורבנית משולחפת
Triactis producta
Klunzinger, 1877

שושנה צורבת החיה במושבות צפופות
שלפוחיות עליונות מלאות שתופניות, צדדיות בתאי צריבה
WoRMS accepted


Bkgr: Lrger Picture: Photo: A. Diamant
לתמונה גדולה יותר לחץ על התמונה הקטנה

Family ‏‏Boloceroididae משפחת שחייניתיים

זו משפחה של שושנות-ים מושבתיות, צורבות, המסוגלות לשחות. הן מתפרקות וכל זרוע מתחדשת לשושנת-ים שלמה
Gregarious sea-anemones, that swim, and voluntarily break their arms. Each arm rehabilitates into an entire anemone.
בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail
חי
living detail
שחיינית מתפרקת
Boloceroides mcmurrichii

(Kwietniewski, 189
שושנת ים שמששניה מתפרקים ויוצאים
 לשחייה וזרועות בודדות מתפרקות
ומחדשות את כל הגוף. נושאת שתופיות

WoRMS accepted

Family ‏‏Aiptasiidae משפחת אפטסיים
.זו משפחה של שושנות-ים מושבתיות, צורבות, המסוגלות
להתרבות על ידי התחלקות והנצה. מאכלסים אצות שתופניות
Gregarious sea-anemones, that reproduce asexually. Harbours symbiotic algae
.

בטבע - מבט כללי
General viewאפטסיה יפהפיה
Exaiptasia diaphana

(Rapp, 1829)

שושנת-ים מושבתית, חד-מינית, שפרטיה
חיים בסדקים ומקיימים שיתוף
חיים עם אצות שתופניות
כנראה מין פולש


המין הזה הוא מטרד בבתי גידול מלאכותיים
ופותח עבורו חומר ממית שמשווק לאקווריונים


WoRMS accepted
Family Edwardsiidae משפחת אדוורדסיים

.זו משפחה של שושנות-ים החיות כשהן נעוצות בחול הרך
Sea-anemones, that live in sandy bottoms.


בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail


אדוורדסיה

Edwardsianthus pudicus
(Klunzinger, 1877)

Det: D. Fautin
צילומים: י. דפני , ש. לוי
Photo: S. Levi; J. Dafni
Eilat


WoRMS accepted
 


Family ‏‏Hormathiidae משפחת שושנניים
שושנות ים החיות על סרטני נזיר

From literature
בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail


שושנן הנזירן

Calliactis polypus

(Forsskal, 1775)


שושנת-ים הנמצאת בדרך כלל על קונכיות
המאוכלסות על ידי סרטנים נזירים מהמין
Dardanus tinctor .
Sea-anemones that live in symbiosis
with the hermit crab Dardanus tinctorWoRMS accepted
 

Family Nemanthidae משפחת שושנות-האוכמןבטבע - מבט כללי
General view
חי
living detailשושנת האוכמן
Nemanthus annamensis

Carlgren 1943

שושנת-ים היושבת על אלמוגים
אוכמניים ופרגולים, בעומק עשרות מטרים
Sea-anemones, that settle on whip
and black corals, in deep water


WoRMS accepted