מיון נבוביים לפי מחלקותיהם
Coelenterate Classes
מיון מדוזות-סוכך על פי סדרות ומשפחות
Scyphozoan orders and families
Order Coronata סידרת מדוזות הכתר
סידרה של מדוזות קטנות, חסרות אונות-פה
Small medusae devoid of mouth-arms.

Family Nausithoidae משפחת מדוזת-הספוגים
בטבע - פוליפים על ספוג
Polyps on sponge
מדוזה
Medusa stage
מדוזה
Medusa stageמדוזת הספוגים
Nausithoe punctata

Kolliker, 1893

מדוזה קטנה, שהפוליפ שלה
חי על ספוגים ממשפחת דסמוניים
Small medusae, of which the
polyps live on the surface of a sponge
.
WoRMS Accepted

Order Semaestomae סידרת מדוזות פתוחי-פה
זוהי סידרה של מדוזות גדולות-יחסית, שהפעמון בהן רחב, ומלא במקפא. הזרועות בולטות בהיקף ואונות פה במרכז.
Family Ulumariidae משפחת זהביות

פוליפ -סכמתי
Polyp - schematic
מדוזה
Medusa stage


זהבית אוזנית
Aurelia aurita

Linnaeus, 1758

Moon Jelly

מדוזה נפוצה שהפוליפ שלה עובר מחזור מורכב
הכולל רביה אל-זוויגית ויצירת רפרפות. הפוליפ
אינו מוכר ממפרץ אילת
Common jellyfish, with a complex life cycle.
Polyps not known from our Gulf.

WoRMS Accepted

Family Pelagiidae משפחת פלגיות
פלגית זוהרת
Pelagia noctiluca

(Forsskal, 1775)

מדוזה מזדמנת, אשר מכוסה גבשושיות על הסוכך
ועל אונות הפה שלה. מאירה במעמקים. תוארה
מים סוף. הפוליפ אינו מוכר ממפרץ
אילת. צורבת מאד ויש להמנע ממגעה
Uncommon jellyfish. Polyps unknown
.

WoRMS Accepted

מדוזה
Medusa stageזהובית ריסנית
Chrysaora quinquecirrha

(Desor, 1848)

Sea-nettle

מדוזה  מזדמנת, בולטת באוניות הפה שלה

נפוצה בכל הימים. צורבת אד ויש להמנע ממגעה
Uncommon. Harmful to the touch

WoRMS Accepted.

Order Rhizostomae סידרת מדוזות סתומות-פה
זוהי סידרה של מדוזות גדולות-יחסית, חסרות זרועות בהיקף הפעמון, ואונות-הפה מפותחות מאד ומסועפות
Family Cassiopeidae משפחת קסיופיאות

רפרפת ומדוזה צעירה
ephyra & juv. medusa
מדוזה בתנוחה רגילה
Medusa normal position
מדוזה שוחה
Swimming Medusaקסיופיאה אנדרומדה
Cassiopea andromeda

Forsskal, 1775
Upside down Jellyfish

מדוזה נפוצה שהפוליפ שלה עובר מחזור מורכב
הכולל פוליפים ורפרפות. המדוזה חיה
על הקרקעית, שוחה כדי להחליף מיקום. מקיימת
שיתוף עם אצות שתופניות. על כן איננה צדה מזון
Common jellyfish in the tropics. Larvae feeding,
developing medusae, that in adult stage
harbour zooxanthellae , that supply
the animal with sufficient food

WoRMS Accepted.

Family Thysanostomatidae משפחת גדילי-פה

מדוזה
Medusa stage
גדיל-פה רצועי
Thysanostoma loriferum

(Ehrenberg, 1835)

מדוזה נדירה, למרות שבמקורה תוארה מים-סוף
Rare apperance, titlehough originally

described from the Red Sea

WoRMS Accepted.

Photo: WoRMS (Internet)
Photo: Omri Omessi, 2019