מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Meruilinidae Verrill, 1865  משפחת רכסניים
Genus Erythrastrea הסוג ים-סופית
Flabello-meandroid - סוג יחודי לים סוף. הפוליפים הם מטיפוס מיוחד
Endemic to the Red Sea with Flabelo-meandroid skeleton,

  Key to Red Sea Erythrastrea (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identitiy is certain
 General View מבט כללי חי Alive
באילת in Eilat
שלד  Skeleton
prevously reported*
  

ים-סופית דפדפית
Erythrastrea flabellata
Pichon, Scheer & Pillai, 1983
אנדמי אך נדיר. נמצא באילת ובעקבה
אלמוג עומק  0-45 מ'
תפוצה ים סוף בלבד
Endemic to the RS

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (Red Sea)
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: AIMS (Red Sea)
Bkgr: J. Dafni (Eilat)
* Reported from: Aqaba
 MCE  Eyal&Loya
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000