מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Faviidae משפחת אלמוגניים
Genus Erythrastrea הסוג ים-סופית
Genus Caulastrea                      
Flabello-meandroid - שני סוגים. האחד סוג יחודי לים סוף. הפוליפים הם מטיפוס מיוחד
Two unique genera, one endemic to the Red Sea with Flabelo-meandroid skeleton,
and the other Indo-Pacific distribution, reported from Aqaba

  Key to Red Sea Erythrastrea and Caulastrea (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identitiy is certain
 General View מבט כללי חי Alive
באילת in Eilat
שלד  Skeleton
prevously reported*
  

ים-סופית דפדפית
Erythrastrea flabellata
Scheer & Pillai, 1983
אנדמי אך נדיר. נמצא באילת ובעקבה

תפוצה ים סוף בלבד
Endemic to the RS
Corals of the World online:
Erythrastrea flabellata
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (Red Sea)
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: AIMS (Red Sea)
Bkgr: J. Dafni (Eilat)
* Reported from: AqabaCaulastrea tumida
Matthai, 1928
 נדיר. דווח מעקבה

תפוצה אוקינוס הודי-פציפי

Indo-Pacific 
Corals of the World online:
Caulastrea tumida

Photo: JEN Veron (Japan)

Photo: AIMS *** Reported from: Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000 /  ***Mergner et al.