מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family Agariciidae משפחת פרחיתיים
Genus Pavona הסוג פרחית
בסוג פרחית נכללים אלמוגים משוטחים, דמויי עלים, אופקיים ואנכיים או מקומטים במידה רבה אך גם מינים פולימורפיים שהם מאסיבים - עמודיים, אך גם פרושים. חלקם נחבאים בצל השונית. הקורליטים קטנים, מ"מ בודדים קוטרם, נחבאים לעתים בין הקמטים. הזיהוי יכול להעשות לפי  המפתח המצורף למטה

The corals of this genus  are flattened, leaf-like, horizontal and vertical or heavily wrinkled. Some polymorphic species are massive - forming small pillars, but partly prostrate. Some hide at the reef shade. Corallites small, 1-2  mm diameter, sometimes hidden in deeper furrows. At least 7 species known from the northern Red Sea, and the identiification of species living in the Gulf.can  be done using the attached Key
 Key to Red Sea Pavona species (after Veron, 2000)*

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459



A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain

General view מבט כללי חי Alive
שלד Skeleton 
Previously reported*



פרחית קקטוס
Pavona cactus (Forskal, 1775)
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS

Photo: JEN Veron (Philippines)
Photo: J. Dafni (CW Eilat, both)
Photo: AIMS
V. Chenat (HUJI  coll)
* Confirmed for  Aqaba



פרחית גושית
Pavona clavus (Dana, 1846)

תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS

Photo: J. Veron (Tanzania)
Photo: JEN Veron  (W. Australia)
Photo: AIMS
V. Chenat (TAU coll)
* Confirmed for Eilat, Aqaba



פרחית דאנא
Pavona danai
Milne Edwards & Haime, 1860
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS


Photo: JEN Veron (Ryu Kyu)
J. Dafni (Eilat)
Photo: V. Chenat (Eilat)
Photo:AIMS (Red Sea)
Bkgr: AIMS (not given)
* Confirmed for  Aqaba

פרחית זורמת
Pavona diffluens
(Lamarck, 1816)

תפוצה אוק' הודי-ים סוף

Accepted by WoRMS


Photo: JEN Veron (Red Sea) Photo: JEN Veron (Red Sea) Photo: AIMS (Red Sea) * Confirmed for  Aqaba



פרחית מצליבה
Pavona decussata (Dana, 1846)
חלקה התחתון של המושבה כהה ופרוש
ראה משמאל ברקע
תפוצה אוק' הודי-פציפי


Accepted by WoRMS


Photo: J. Dafni (Eilat) Photo:JEN Veron (GBR)
Bkgr: M. Levin (Eilat)
Photo: AIMS
(also Red Sea)

* Confirmed for Eilat, Aqaba



פרחית פרושה
Pavona explanatula
(Lamarck, 1816)
מאד וראיבילית
Extremely variable
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS

Click to enlarge לחץ להגדלה

Photo: JEN Veron (Seychelles) Photo: J. Dafni (CW Eilat)
 daylight appearance (AIMS)
Photo: AIMS (Red Sea)
Photo: AIMS (Vanatu)
* Confirmed for Eilat, Aqaba


פרחית מלדיבית
Pavona maldivensis
(Gardiner, 1905)
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Click to enlarge לחץ להגדלה

Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: AIMS (GBR)
* Confirmed for  Aqaba




פרחית רב-גונית
Pavona varians Verrill, 1864
מאד וריאבילית
extremely variable
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS


Photo:  J. Dafni (N.shore Eilat)
Both
Photo: E. Lovell (GBR)
 J. Dafni (Eilat)
Photo: V.Chenat
AIMS (GBR)
* Confirmed for Eilat, Aqaba

פרחית עניפה
Pavona frondifera
(Lamarck, 1816)
תפוצה אוק' הודי-פציפי


Accepted by WoRMS

Photo: JEN Veron (Philippines)
J. Dafni (CW Eilat)
Photo: D. Fenner (Phillippines)
Bkgr: J. Dafni (Eilat)
Photo: AIMS
J. Dafni (Eilat)
* Confirmed for Red Sea

*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000