מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Echinoidea (sea-urchins) מחלקת קיפודי-ים

Sub-Class Regularia תת-מחלקת רגולריים
Order Diadematoida סידרת חדי-קוצים
Family Diadematidae משפחת ניזריתיים

בתת מחלקה זו נכללים כל קיפודי-הים שהם עגולים-כדוריים, בעלי סימטריה רדיאלית או אליפסואידית מושלמת. כל המינים מצויידים באבר לעיסה הקרוי "פנס אריסטו", הכולל מערכת
לסתות שחמש שיניים בקצותם (ראה ציור). בני סידרה זו הם בעלי קוצים חדים, שחורים לרוב, ושלד גמיש למחצה. קוציהם חדים וארסיים.
Included in this subclass are all round or oval sea urchins, with redial or elipsoid symmetry. They are equipped with "Aristotles' lantern",
composed of five jaws, with teeth protruding in their lower side. They all have a semirigid skeleton (test), and carry spined, long or short, some toxic.
In the order Aulodonta are included long and hollow spines, some with 2 types, long or shorter primary spines, and very sharp secondary spines.
Coloration differs among the species. Juveniles are brighter colored, and show dark/light bands on the spines

חי - בוגר
Living - adult
חי - צעיר
Living - juvenile
שלד
Test (Skeleton)


ניזרית ארוכת-קוצים
Diadema setosum (Leske, 1778)

מין בינוני, בעל קוצים שאורכם לפחות פי 4-5 מקוטר גופם. שוכנים
בין אבנים ומערות בשונית. יוצאים לרעיית אצות ועשבי-ים בלילה

Middle sized urchin with long and dark sharp spines.
Nocturnal. Abundant. Tend to be gregarious
לחץ להגדלה Click to enlarge
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: British Museum
נזר שונה-קוצים
Echinothrix calamaris (Pallas, 1774)

מין גדול (עד 15 ס"מ כולל הקוצים). הקוצים הראשיים קהים ובצעירותו מפוספסים
והמשניים, הפזורים ביניהם, חדים ודקירתם ארסית. בקרבת השונית

Larger urchins with long Thick and blunt spines and short and highly pricky sharp spines.
Solitary and less abundant. Adults dark and uniform color while Juveniles
show the typical dark/light spine pattern
לחץ להגדלה Click to enlarge
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: I. BenTov (Eilat) Both
Photo: British Museumניזרנית מהודרת
Astropyga radiata (Leske, 1776)
מין בינוני. הקוצים דקיקים וצבעם איננו אחיד בדרך כלל. הקוצים מצטיינים בחגורות כהות ובהירות
ואזור רגלי המים (אמבולקרלי) לעתים מצייר צורת כוכב מכאן גם שמם.
המצאו בצפון ים סוף איננו ודאי. הצילום השמאלי מאילת הגדרתו אינה ודאית, ויתכן שהוא ממשפחה אחרת
 
Middle size. long thin spines, showing dark and light coloration. Ambulacral areas are star like. .
Solitary and less abundant. Adults dark and uniform color while Juveniles
Its presence in the Northern Red Sea is dubious (the picture in the laft may represent another family

It is most probable Salmaciella dussumieri erythracis see there

Photo: B&S Koretz (Eilat)
Photo: K. Stander (Hawaii)
Photo: British Museum