מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Ophiuroidea (brittle-stars) מחלקת נחשוני-ים


Order Ophiurida סידרת נחשוני-ים

בסידרה זו מכונסים רוב המינים החיים על הקרקע ובשונית. לרובם
חמש זרועות, שוות אורך, והדיסקית המרכזית מכוסה
קשקשים, שצורתם ומבנה וצורת הקוצים שעל
הזרועות הם סימני הסוג והמין
In this order almost all brittle-stars are included. They
differ in the central disc scales, and
shape and length of arm spines.

Family Ophiactidae משפחת סיכניים

בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail
שלד
Skeletonנחשונית רבת-קוצים
Ophiactis savignyi
(Muller & Troschel, 1842)


מין בעל תפוצה עולמית. לרוב 6 זרועות, עובר
רגנרציה כאמצעי רביה אל-מיני
Circum-global brittle star, 6 arms,
spontaneously regenerating.

נחשונית רבת-קוצים
Ophiactis sp.