Phylum Chlorophyta מערכת ירוקיות
Green algae families מיון אצות ירוקיות על פי משפחות


Family Ulvaceae משפחת חסניתיים

. זו משפחה של אצות ירוקיות עם "עלים" דמויי חסה, המופיעים בחוף בסוף החורף, או במקומות בהם ישנו שפע של מזינים.
בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detailחסנית
Ulva lactuca

(Linnaeus) Le Jolis

אצה ירוקה, שמצעה דמוי עלה
שטוח, המצויה גם בים התיכון. מן הסתם
עברה והתפשטה גם לים .סוף. יש בים סוף מין נוסףפרשדונית דקיקה
Enteromorpha clathrata

(Roth) Grevilleאצה עונתית, שמצעה דמוי סרטים
צרים, כמעט שערות. מכונה לעתים "שערות
ים". מכסה לעתים את כל השונית
Family Codiaceae משפחת קודיוניים
משפחה של אצות תפוחות
בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail


קודיון ערבי
Codium arabicum

Kutzing

מצא צילם ושלח לבירור שטרם הושלם
י. דפני

אצה קשיחה, בגוון כחול בעת שהיא צמודה לסלע
המאבדת את הגוון הכחול בעת הוצאתה מהמים


קודיון טיילור
Codium taylori

Silva

אצה עונתית בצורת ענפים דקיקים עד מעובים


קודיון מוארך
Codium cf tomentosum
Stackhouse, 1797
אצה עונתית בצורת ענפים דקיקים עד מעובים

קודיון מפוזר
Codium cf effusum
(Rafinesque) Delle Chiaje, 1829
מצא וצילם: מ . חן אילת 2018אצה נדירה בחוף הצפוני. אם מין זה נכון
הוא ים תיכוני אטלנטי


נפנפת השלוחות
Flabellia petiolata
 (Turra) Nizamuddin, 1987      
מצא וצילם: ג. קופלוביץ אילת
הגדרה: רחל עינב
.מין הידוע בעיקר באוקיינוס האטלנטי וים התיכון
אך מקורו באינדופציפיק

amily ‏‏Halimedaceae משפחת צבריתיים


צברית הצבר
Halimeda opuntia

(L.) Lamoroux
אצות צוברות גיר והופכות גירניות
בהתייבשן . משמאל: ציבור של
 אצות
בסדקים בין האלמוגיםצברית גלילית
Halimeda cylindracea

נזכרת אצל ליפקין

צברית לא ידועה

Halimeda macroloba

נזכרת אצל ליפקין
Family ‏‏Caulerpaceae משפחת שלוחניתייםשלוחנית המטבעות
Caulerpa cf nummularia


או

Caulerpa peltata
or
C. lentifera


שלוחנית משורית
Caulerpa serrulataנזכרת אצל ליפקיןשלוחנית זעירה
Caulerpa webbiana

נזכרת אצל ליפקין

שלוחנית האשכולות
Caulerpa racemosa


נזכרת אצל ליפקין


Family Valoniaceae משפחת נאדיתייםנאדית הכדורים
Valonia ventricosa

(Agardh) Olsen & Westנזכרת אצל ליפקין

נאדית מושבתית
Valonia aegagropila

(C. Agardh)
נזכרת אצל ליפקין

בעבוענית חלולה
Dictyosphaeria cavernosa
(Forskal) Borgesen


נזכרת אצל ליפקין
Family Dasycladaceae משפחת נאדיתיים


ניומרון הטבעות
Neomeris annulata

Dickieנזכרת אצל ליפקין