צמחי-ים ממפרץ אילת ** Marine plants of the Gulf of Eilat (Aqaba) 

Rapid Identification  זיהוי מהיר


   אם ראיתם צמח שאתם מבקשים לזהות, חפשו את התמונה הכי דומה למה שראיתם, ואם אינכם מסתפקים בשם המופיע מתחת, לחצו עליה ותגיעו לדף בו מיוצגים מינים הדומים לו
If you wish to identify a plant similar to these pictures,  click on the picture to go to a page in which it and similar species are described

 Identified algae genera   ***   (סוגי אצות שזוהו (ט.ל.ח

Blue-green algae, symbiontic algae etc. אצות כחוליות, אצות שתופניות ואחרות

 
    

zooxanthellae אצות שתופניות  
cf Oscillatoria  אוסצילטוריה
Oscillatoria אוסצילטוריה
cf Lyngbia קיטמנית
Intertidal algal mat   מרבד אצות חופי

Chlorophyta - Green algae אצות ירוקיות


Ulva   חסנית
Enteromorpha  פרשדונית
Enteromorpha bloom  התפרצות פרשדונית  Codium cf arabicum    קודיון ערבי Codium cf taylori קודיון טיילור


Halimeda cylindrica  צברית גלילית
Halimeda opuntia צברית נפוצה Caulerpa serrulata  שלוחנית משורית Caulerpa racemosa שלוחנית האשכולות
Caulerpa cf nummularia
 
שלוחנית המטבעות


caulerpa.webbiana שלוחנית זעירה
Valonia aegagropila   נאדית מושבתית
Ventricaria ventricosa   נאדית הכדורים
 
Dyctiospheria בעבוענית חלולה Neomeris annulata  ניומרון הטבעות

Phaeophyta - Brown algae אצות חומיותDicyota .מזלגה דו-קרנית
Hydroclathrus רשתנית
Colpomenia  עגבנית
Stypopodium zonale  אזרחן חגור
Lobophora (Pocokiella)  אונניתCystoseira ציסטנית
Sargassum סרגסון
Sargassum סרגסון
Turbinaria טורבנית Padina   אוזננית

Rhodophyta - Red algae אצות אדומיות

Coralline algae אצות גיריותcf Lithothamnium אבניון
  Lithophyllum sp. צוריון
Galaxaura עב -בד קשוח
Neogoniolithon  שוניון
Amphiroa שברירה
 


Various red algae אצות אדומיות שונותGracillaria דל-זיף
 cf Liagora  ליאגורה
Unknown Red Alage
Laurencia papilosaפטמית אשונה
Hypnea ענפנית האנקוליםCentroceras מרכזיז
Aspargopsis  אספרגית
Acanthophora  קוצנית
Sarconema sp. שנימה דו-קרנית   cf Spyridia filamentosa

Trees & Sea grasses  (flowering plants )    עצים, עשבי ים וצמחיים עילאיים אחריםAvicennia marina  Mangrove tree
 אביצניה ימית   חורש עצי מנגרוב
Halophila stipulacea ימון הקשקשים

Thalssodendron ciliatum עציון ריסני
A Cymodocaea גלית   B Halodule רקקית     C Syringodium מרצעולהערה: ההגדרה של אצות היא עניין למומחים ונעשית בתנאי מעבדה. אי לכך, מספר לא-קטן של המינים המצולמים במפרץ חסרי זהוי בטוח. מי שיכול להציע הגדרות מוזמן להתקשר אלי

Effort has been made to identify the many local algae species. Nevertheless, still identity of many remain unknown. Experts are asked to offer identification