מיון תולעים לפי מערכות, מחלקות וסדרות
Worms Phyla, classes and orders

Phylum Annelida מערכת תולעים טבעתיות
Classis Polychaeta Errantia מחלקת רב-זיפיות ניידות
Order Phyllodocida סדרת
בקבוצה זו תולעים חופשיות וניידות, העוברות ממקום למקום, וממלאות את החללים שבין האלמוגים או האבנים. כולן
טורפות, מהן המצויידות בלסתות חזקות. מכונסות כאן כמה משפחות, שלכל אחת עשרות מינים באזור
Several families of free, errant worms, that fill interstices between and among coral branches and
rocks. Some dwell in organic tubes. All predators, some equipped with strong jaws.

Family Nereididae משפחת נראיסיים

הסוג נראיס
Nereis sp.Family Nephtyidae משפחת נפטיים


נפטית
Nephtys sp.

* Several species mentioned by Vine, 1966
Family Glyceridae משפחת גליצריים

גליצרה
Glycera sp. ** Several species mentioned by Vine, 1966
שימו לב לחדק התפוח
note the inflated proboscis
Family Eunicidae משפחת נצחיתיים
נצחית
Eunice sp.

תולעת טורפת המסוגלת לבלוע דג שלם בסדר הגודל שלה.
השם העברי קשור
ביכולתה לחיות אחרי שנקטם חלקה האחורי
של התולעת -  האפיטוק בתהליך הריבוי האל מיני

 .
הדגמה של דרך הטריפה של דגים על ידה

https://i.pinimg.com/originals/a7/70/d5/a770d5872f87cff621bf37d58f7cadfe.gif.


נצחית ענקית (בוביט)0
Eunice aphroditois var. punctata*
Pallas, 1788

בוביט היא מין של תולעת רב-זיפית שוכנת ימים טרופיים,
לרוב לאורך האוקיינוס האטלנטי אך גם
לחופי האזור האינדו פסיפי, לרוב סביב שוניות אלמוגים.
מקור השם הוא מהתקרית של לורנה וג'ון בוביט,
בו האישה חתכה את איברו של בעלה
.

* mentioned by Vine, 1966
נצחית (פלולו) סיצילית
Palola (=Eunice) siciliensis
(Grube, 1840)


 אחד ממיני הנצחית המצויה בעיקר באוקיינוס השקט, (סמואה) ששם הם נשלים
כמזון אחרי שנקטם החלק האחורי של גופם - האפיטוק - בעונת ה
ריבוי האל_מיני


Family Hesionidae משפחת
גיפתית הנחשונים
Gyptis ophiocomae
Storch & Niggermann, 1967


Mimics an arm of the brittlestar
Ophiocoma scolopendrina
מחקה את נחשון-ים כריתנית
Ophiocoma

Family Syllidae משפחת סיליים


סילית
Syllis variegata
Grube, 1860

Family Phyllodocidae משפחת

,תולעת המשוטים
Phyllodoce sp.*

כמה מינים בים סוף *
Several species mentioned
by Vine, 1966 
Family Alciopidae משפחת
שחיינית גדולת-עין
Naiades cantrainii
Delle Chiaje, 1830

תולעת שחיינית ארוכה, המופיעה
לפעמים במספרים גדולים בפלנקטון
ראו הגדלה בלחיצה
Long swimming worm, appearing
in large numbers in the plankton
Family includes several genera

WoRMS Accepted
Family Tomopteridae משפחת תולעים שוחות
שחיינית גדולת-אונות

Tomopteris (Johnstonella) dunckeri
(Rossa, 1908)*

 *mentioned by Vine 1966

WoRMS Accepted