מיון תולעים לפי מערכות, מחלקות וסדרות
Worms Phyla, classes and orders
Phylum Annelida מערכת תולעים טבעתיות
Classis Polychaeta Sedentaria מחלקת רב-זיפיות נייחות
Order Terebellida סדרת חזימאיות
במשפחה זו תולעים החיות בתוך מסתור - חול או אבנים - ורק הראש, המצויד במששנים ארוכים, המתמתחים, בולט
החוצה, והמששנים מלקטים מזון ומעבירים לפה
Worms that hide in sand or among rubble, only the head - equipped with many
tentacles stretched around to collect food particles.
Family Terebellidae משפחת חזימיתיים


חזימית רב-גונית
Loimia medusa
(Savigny, 1818)

Spaghetti Worm

חזימית ורודה
Polymnia nebulosa
(Montagu, 1818)
חזימית אוסטרלית
Reteterebella queenslandia
Hartman, 1963


מששנים לבנים הנפרשים על השונית
למרחק העולה על מטר אחד לכל כיוון
White tentacles stretch to >1 m
in each direction
Family Pectinariidae משפחת מסרקיים


Photo: R. Amar 2021תולעת מסרקית
Pectinaria aegypta
(Savignyi, 1822)

"Ice cream cone worm"
תולעים החיות בחול, מכונסות
בחרוט העשוי גרגרי חול מודבקים
הגוף קצר והראש מצויד בזיפים ישרים
היוצרים מעין מסרק. נזונות מסינון החול
worms that form conical tubes
of sand grains, open at both ends.
Their bodies short and stubby.
Typical comb-like head setae"

Phylum Annelida מערכת תולעים טבעתיות
Classis Polychaeta Sedentaria מחלקת רב-זיפיות נייחות
Order Cirratulida סדרת גדילתאים

Family Cirratulidae משפחת גדילניתיים

גדילנית
Cirratulus *

המון מינים מייצגים את הסוג הזה

Phylum Annelida מערכת תולעים טבעתיות
Classis Polychaeta Sedentaria מחלקת רב-זיפיות נייחות
Order Spionida סדרת
Family Chaetopteridae משפחת שואבות תולעת שואבת
Chaetopterus sp.
"Parchment-tunnel worm"
תולעים החיות בתוך מחילת-נרתיק על הסלע
והן מעבירות כמויות מים דרכה למזון
על הגוף "סנפירים" היוצרים מעין
משאבה המניעה את המים
worms living in paper-like tunnels on rock
moving water through it, using their flaps as pump

Det: Dr. Mary E. Petersen


תולעת שואבת
Spiochaetopterus sp.

Det: Dr. Mary E. Petersenשואבת נרתיקנית
Phyllochaetopterus sp.Phylum Annelida מערכת תולעים טבעתיות
Classis Polychaeta Sedentaria מחלקת רב-זיפיות נייחות
Order Spionida סדרת
Family Spionidae משפחת


פולידורלה  סמורובי
Polydorella smurovi

Tzetlin and Britayev 1985

colonies on sponge


Det: Dr. N. Ben-Eliahu