מיון תולעים לפי מערכות, מחלקות וסדרות
Worms Phyla, classes and orders

Phylum Sipunculida מערכות דמויי תולעים בטנה

תולעי בטנה הם דמויי-תולעים, שצורתם מאורכת או גלילית כצורת הבוטן ולה ספק-זנב ספק-חדק מאורך. ן. 
Class  Sipunculidea    מחלקת סיפוניות   תולעי בטנה
Sipunculid unknown


מינים רבים בהם

                                     Photo: J. Dafni

class Phascolosomatidea   מחלקתסיפונית

Phascolosoma spp
Aspidosiphon spp.
Golfingia spp.Photo: A. Diamant 2018

Phylum Annelia
Class Polychaeta
SubClass Echiura
Family Bonellidae משפחת בונליות


 בונליה ירוקה
Thogue-worms
Bonellia viridis
ביולוגיה מאד מעניינת:
הנקבה גדולה, הזכר קטנטן,
מסתופף בשולי "שמלתה"
קביעת המין אקראית.

בים סוף והים התיכון
מינים נוספים כמו
Ochetostoma erythrogrammon
*Thalassema individum

צילום: ויקיפדיה

* Mentioned by Vine, 1986 RS