מיון תולעים לפי מערכות, מחלקות וסדרות
Worms Phyla, classes and orders

Phylum Sipuncula מערכות דמויי תולעים בטנה

תולעי בטנה הם דמויי-תולעים, שצורתם מאורכת או גלילית כצורת הבוטן ולה ספק-זנב ספק-חדק מאורך. ן. 
Class  Sipunculidea    מחלקת סיפוניות   תולעי בטנה
Sipunculid unknown
                                     Photo: J. Dafni

class Phascolosomatidea   מחלקתסיפונית
Phascolosoma spp
Aspidosiphon spp.
Golfingia spp.Photo: A. Diamant 2018

Phylum Annelida
Class Polychaeta
Sub-Class Echiura
Family Bonellidae משפחת בונליות


 בונליה ירוקה

Bonellia cf. viridis
לא ודאי שמצוי באילת

Thogue-worms

ביולוגיה מאד מעניינת:
הנקבה גדולה, הזכר קטנטן,
מסתופף בשולי "שמלתה"
קביעת המין אקראית.
ראו בשרטוט המצורף

בים סוף והים התיכון מיני
  נוספים כמו Echiura

Ochetostoma
erythrogrammon *

Thalassema indivisum *


צילום: ויקיפדיה

* Mentioned by Vine, 1986 RS