מיון תולעים לפי מערכות, מחלקות וסדרות
Worms Phyla, classes and orders

Phylum Nemertea מערכת תולעים נימיות - תולעי סרט
Classis Anopla
Nemertea incertae sedis מחלקת
Order Heteronemertea סדרת
בקבוצה זו תולעים ארוכות בעלות חדק נשלף
המשמש אותם לציד טרפם. הם חיים בדרך כלל במצע הרך, או
בחללים שבין אלמוגים, ומסוגלים להתארך לממדים מרשימים
כמה מהם טורפים, מהם שחיינים .
Nemertines are known as "ribbon worms" because some species reach
up to 100 feet in length, titlehough most are much shorter. About 900 species are
known for the Nemertinea (also spelled Nemertina or Nemertini by different authors).
Family Unknown משפחת
תולעים נימיות
Unknown nemerteansPhoto:J. Dafni
Photo: Unknown
Family Baseodiscidae משפחת


 
סרטון המפריך
Baseodiscus hemprichii
(Ehrenberg, 1831)

One-striped Ribbon worm


WoRMS Accepted
Photo:Living reef images


סרטון
סרטון הקווים
Baseodiscus quinquelineata
(Qםoy & Gaimard, 1830)

Five-striped Ribbon worm


WoRMS Accepted

Photo: O. Lederman

See an introduction to the Nemertini site