מיון תולעים לפי מערכות, מחלקות וסדרות
Worms Phyla, classes and orders

Phylum Annelida מערכת תולעים טבעתיות
Classis Polychaeta Sedentaria מחלקת רב-זיפיות נייחות
Order Sabellida סדרת נרתיקניות
בקבוצה זו תולעים החיות בתוך נרתיק העשוי חומר אורגני או גיר, כאשר רק הראש על מחושיו המסועפים בולט החוצה, לסנן פלנקטון ולבלעו

This group includes worms living in tubes, soft tubes made of organic substance (Sabellids) and calcareous tubes (Serpulids and Spirorbids),
while only their head and a complex of head appendages protrude, used for filtering plankton.
Family Sabellidae נרתיקניתיים משפחתנרתיקנית הודית
Sabellastarte spectabilis
(Grube, 1878)
קודם
=Sabellastarte indica
Pallas 1766

WoRMS Acceptedנרתיקנית מפוספסת
Sabellastarte sanctijosephi
(Gravier, 1906)

WoRMS Accepted


נרתיקנית עלומה
Chone sp.
Possibly

Kroyer,

WoRMS Accepted

נרתיקנית שקופה 

Sabella sp.

Duster wormנרתיקנית עדינה

Sabella sp.

נרתיקנית אילת
Branchiomma cingulatum
(Gruber, 1870)

=Dasychone cingulata
Gruber, 1870

WoRMS Accepted
Family Serpulidae משפחת סלילוניתיים

סלילונית לבנה
Serpula cf. jukesii


סלילונית לא ידועה
Serpulid unknown

סלילונית טיפוסית

Spirobranchus corniculatus
 
(Grube, 1862)

confused with
Spirobranchus giganteus
Actually an entire complex

Christmas-tree worm
WoRMS Accepted
סלילונית ענק
Spirobranchus giganteus
(Pallas, 1762)

Christmas-tree worm


WoRMS Accepted
סלילונית אילתית
Spirobranchus tetraceros
(Schmarda, 1861)

= Spirobranchus elatensis,
Pillai, 2009

WoRMS Accepted


 
Note the 4 "cornicles"
סלילונית
Spirobranchus sp


Christmas-tree wormסלילונית
Spirobranchus triqueter
(Linnaeus, 1758)
קודם
Pomatoceros triqueter

Out of several speciesסלילית זעירה
Salmacina dysteri
(Huxley, 1855)
or
Filograna implexa
Berkeley, 1835

Coral worm


WoRMS Accepted
הערה: הזרועות צבען אפור, הזימים אדומים
The tentacle are grey, gills - red
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat) Det: P. Vine. 1986, WoRMS
סלילית אילתית
Filogranella elatensis
Ben-Eliahu & Dafni, 1979

Eilat reef-forming colonial worm


WoRMS Accepted

יוצר מיני שוניות בגובה של מטר ויותר
נתגלתה לראשונה באילת ונמצאת בכל
רחבי האוקינוס ההודי-פציפי.
מינים נוספים באוקינוס האטלנטי


Photo: M. Levin
Photo: A. Colorniסלילית דפני  ם
Hydroides dafnii
(Amoureux, Rullier & Fishelson, 1973)
מקודם
Eupomatus dafnii
Amoureux, Rullier & Fishelson, 1973


WoRMS Accepted


 י
Amoureux et al. 1973

Det. Ten Hove, H.
Family Spirorbidae משפחת סלילוניות זעירות

סלילונית כרוכה
Spirorbinae spp.
כנראה נציגי כעשרה מינים, מהם
בפיתול בכיוון השעון ולהיפך

Probably different species, some
coiled clockwise, some anti-clockwisePhoto: J. Dafni
Det:  Vine, 1986 Red Sea Invertebrates