מיון תולעים לפי מערכות, מחלקות וסדרות
Worms Phyla, classes and orders

Phylum Annelida מערכת תולעים טבעתיות
Classis Polychaeta Sedentaria מחלקת רב-זיפיות נייחות
Order Sabellida סדרת נרתיקניות
בקבוצה זו תולעים החיות בתוך נרתיק העשוי חומר אורגני או גיר, כאשר רק הראש על מחושיו המסועפים בולט החוצה, לסנן פלנקטון ולבלעו

This group includes worms living in tubes, soft tubes made of organic substance (Sabellids) and calcareous tubes (Serpulids and Spirorbids),
while only their head and a complex of head appendages protrude, used for filtering plankton.
Family Sabellidae נרתיקניתיים משפחתנרתיקנית הודית
Sabellastarte indica
Pallas 1766


נרתיקנית מפוספסת
Sabellastarte sanctijosephi
Gravier,


נרתיקנית
Sabella / Chone sp.
נרתיקנית עדינה
Sabella sp.
נרתיקנית אילת
Dasychone cf. cingulata


Family Serpulidae משפחת סלילוניתייםנרתיקנית לבנה
Serpula cf. jukesiiנרתיקנית לא ידועה
Serpulid unknown

סלילונית ענק
 
Spirobranchus giganteus
corniculatus

 
(Grube, 1862)

or simply
Spirobranchus giganteus


Christmas-tree worm

סלילונית ענק
Spirobranchus corniculatus
(Grube, 1862)

Christmas-tree worm

סלילונית אילתית
Spirobranchus elatensis,
Pillai, 2009


originally identified as

Spirobranchus tetraceros
(Schmarda, 1861)
Ben-Eliahu & ten Hove

 
Note the 4 "cornicles"
סלילונית
Spirobranchus sp


Christmas-tree worm
סלילונית
Pomatoceros sp.

Out of several species


סלילית זעירה
Filograna implexa
Berkeley, 1835

Coral worm

Circumglobal species

הערה: הזרועות צבען אפור, הזימים אדומים
The tentacle are grey, gills - red
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat) Det: P. Vine. 1986, WoRMS
סלילית אילתית
Filogranella elatensis
Ben-Eliahu & Dafni, 1979

Eilat reef-forming worm


יוצר מיני שוניות בגובה של מטר ויותר
נתגלתה לראשונה באילת ונמצאת בכל
רחבי האוקינוס ההודי-פציפי.
מינים נוספים באוקינוס האטלנטי
Photo: M. Levin
Photo: A. Colorniסלילית דפני
Hydroides dafnii
(Amoureux, Rullier & Fishelson, 1973)

Known also as
Eupomatus dafnii
Amoureux, Rullier & Fishelson, 1973
Amoureux et al. 1973

Det. Ten Hove, H.
Family Spirorbidae משפחת סלילוניות זעירות


סלילונית כרוכה
Spirorbinae spp.
כנראה נציגי כעשרה מינים, מהם
בפיתול בכיוון השעון ולהיפך

Probably different species, some
coiled clockwise, some anti-clockwisePhoto: J. Dafni
Det:  Vine, 1986 Red Sea Invertebrates