מיון סרטנים על פי משפחות
‏‏Order Eucarida סידרת סרטנים אמיתיים
Sub-order Brachyura תת-סידרת קצרי בטן
מיון על פי משפחות
Family Gecarcinidae משפחת סרטני חוף ששניים

סרטנים קצרי-בטן החיים לרוב על היבשה באזורי מנגרובים. מציאותם בצפון ים-סוף לא הוכחה ,

בטבע - מבט כללי
סרטן חוף
Land crab


Cardisoma carnifex
(Herbst, )
בית גידול: מנגרובים, מחוץ למים
Habitat:Mangrove swamps