Basic classification of Crustaceans.... שלב 1 - מיון על פי הקבוצות הראשיות
לחצו על התמונה המתארת את הסרטן שאתם מזהים
ותגיעו לעמוד הממיין את הסרטנים בני אותה קבוצה

Click on any picture, and arrive to the relevant page

Description <> תיאור סרטנים ירודים

Primitive crustaceans

סרטנים עילאיים

Higher crustacean

Description <> תיאור
דפניות: סרטנים זעירים המהווים חלק נכבד מהיצורים הפלנקטוניים המרחפים במימי המפרץ. הסוג היחודי שזוהה
מקבוצה זו הוא
  
Evadne tergestina .

Water fleas: Small crustaceans found
among the summer plankton, drifting in
the Gulf water. The typical unique
species is Evadne tergestina
.


סרטנים ארוכי-בטן, חסרי צבתות, החיים
בקרבת השונית צעיריהם - כפגיות - חיים
בפלנקטון

Large lobsters, living around and
among coral reefs. Their planktonic
larvae often found on the beach.

שטרגליים :מינים רבים ממחלקה זו, מהווים את
מרבית הפלנקטון המבלה את חייו ברחיפה
כ-הולופלנקטון

Copepoda: Main group of plankton
crustaceans, that consist the Holoplankton
who spend all their life adrift.

סרטנים קצרי-בטן, הנמנים, יחד עם
הנזיראים, לסדרת שוני-הבטן
הנבדלים מקצרי-בטן אמיתיים במחושיהם
הארוכים. חיים על המצע ובין אצות

Small short-tailed crabs, affiliated
with the hermit crabs. Differ from
true crabs by their long antennae.

צדפוניות:סרטנים זעירים המצויידים בשתי קשוות
כצדפות. מכאן שמם. מהם החיים
בפלנקטון, מהם הזוחלים על המצע -
בנתיים

Ostracoda: Crustaceans equipped with a
bivalved shell, like bivalve mollusca. Planktonic and Benthic.נזיראים, סרטנים המבלים את כל ימיהם
בקונכיות של חלזונות. יש מינים, המעמיסים
על קונכיותיהם שושנות-ים ונבוביים אחרים

Hermit crabs. Live solitarily in gastropod
shells. Some carry on their shell sea-anemones.

קומצאים: סרטנים זעירים המאופיינים
בראש-חזה מוגדל, ומחושים ארוכים
לזכר , החיים על הקרקעית, אך גם שוחים


 

Cumacea: Tiny crustaceans with enlarged
cephalothorax, and long antennae (males)  that live on bottom, but also swim סרטן מתחפר בחצץ שבחוף על גבול המים
כשקצה ראשו מבצבץ ממנו, ללכוד
. פלנקטון. נוטה לאמץ את צבעי הסביבה. שייך לנזיראים

Crabs living at the water edge, digging
into gravel. Colors adapted to the sand color,
for camouflage. Living in coarse sand. Affiliated
with hermit crabs to the Anomura.

סרטנים מיוחדים במינם, הבונים חרוטי
גיר על החוף הסלעי, או על גבי צבים ויצורי ים
אחרים. הפגיות שלהם מרחפות כחלק
מהפלנקטון (ראה בתמונה שלהלן) לפני
שיתיישבו על גבי המצע למשך חייהם הבוגרים

כמו כן מוצגות כאן פגיות הזיפרגלאים
הממחישות זיקה לסדרות אחרות

Crustaceans that build cone shaped
shells the shore rocks.
Their larvae (below)
drift among the plankton,
before settling down, as adults.

סרטנים קצרי בטן הנושאים זיזים, שלרוב נצמדים
אליהם אצות וחלקיקים המסווים אותם באורח מושלם

Crabs bearing skeletal processes, to fix
algal pieces and other debris for camouflage.

ברווזן-ים, אף הוא מהזיפרגלאים
של סרטנים ירודים

Goose barnacles, related to the former group
and larvae of Cirripedia, showing
similarity to other crustaceansסרטנים קצרי בטן החיים ומסתתרים
בקרקע הלגונה החולית

Crabs living in sandy bottom
shallow lagoons

סרטנים מוארכים, בעלי רגליים שוות
, חיים בבתי גידול שונים, כולל טפילות על דגים

Sea lice, elongated, with equal size
legs, living in many habitats. Some
are fish parasitesסרטנים קצרי בטן החיים ומסתתרים
בקרקע הלגונה החולית

Crabs living in sandy bottom
shallow lagoons

סרטנים מאורכי בטן, המצויידים
ברגליים קדמיות חזקות, לשיתוק הטרף

Shrimp-like, with one pair of feet
enlaged into raptorian clawsסרטנים קצרי בטן מוצקים, הנושאים צבתות
חזקות, שלרוב צבען כהה בקצוות
לעתים יש רב-גוניות בין
הזוויגים, הזכר צבעוני יותר

Crabs carrying strong pincers,
dark at their tips. Males may be
more colorful

סרטנים זעירים, חלק מהפלנקטון
הלילי הנמשך אל האור. סימן היכר בולט הוא
סטטוציסט בצורת נקודה בשתי אונות הזנב

Tiny planktonic crustaceans,
attracted to light at night. Show
a distinct statocyst in the tailסרטנים קצרי בטן המצויידים ברגלים
אחוריות מורחבים לשחייה ולחפירה

Crabs with flat hind legs, for swimming
and digging

סרטנים החיים בדרך כלל
בחול, או בשחייה או קפיצה

Shrimps living in sandy and algal
habitat, swimming or jumpingסרטנים קצרי-בטן כהים החיים
לרוב על קו המים בחופים סלעיים

Dark colored crabs of the
rocky intertidal zone.

סרטנים קטנים, ארוכי-בטן נושאי
צבתות גדולות, בהם הם משתמשים
להשמיע נקישות המשמשות להמם את
טרפם. מהם חיים בסימביוזה עם דגים

Shrimps who use their modified
pincer to shock their prey.
Some have symbiotic relation
with fishסרטנים קצרי בטן החיים בבתי גידול
חולייים, כשהם מתחפרים בתוך
החול בעת הגאות

Sandy shore dwelling crabs
digging burrows into the sand to
hide during high tide

סרטנים ארוכי-בטן לרוב שקופים, החיים
בבריכות סלעים או בכוכי אלמוגים, או
בסמיכות לאלמוגים מסויימים

Elongated prawns, unually transparent,
live tide pools or reef crevices, or
associated with larger animal or coralsסרטנים קצרי בטן שעירים, הנושאים צבתות חזקות

Hairy rock dwelling crabs

סרטנים פלנקטוניים הנפוצים לעתים בכמויות
גדולות, ומהווים מזון של המנטה ולוויתני-מזיפות
Euphasia

Krill, group of shrimp-like planktonic
crustacean, sometimes abundant, known to
be the main food of baleen whales.סרטנים קצרי בטן החיים בין ענפי
אלמוגי-שיח, בזוגות, ויוצרים סימביוזה

Symbiotic crabs living
among branches of bushy corals

פרוקי רגל בים שאינם סרטנים

Non-crustacean arthropods
עכבישי ים, קבוצה קטנה של יצורים,
הנמנים על מחלקת העכבישנים, סדרת

Pycnogonida
Sea-spiders, small group of marine
spider-like animals.

זנף-זיף החוף, חרק הנמצא על החוף החולי-חצצי

Ctenolepisma mauritanica
a thysanuran insect, known also as
Silver-fish, that can be found on sand and
gravel beach