נבוביים שאינם-אלמוגים ממפרץ אילת ** Non-Coral Coelenterates of the Gulf of Eilat (Aqaba) 

Rapid visual Identification  זיהוי ויזואלי מהיר

שימו לב: מנוע חיפוש של גוגל ב"אתרי דפני" בתחתית העמוד
 

   חיפוש מהיר של נבוביים שאינם אלמוגים. הצילומים מאילת. אם מה שראיתם דומה לאחד מאלה לחץ עליו וייפתח דף  שבו מינים קרובים לו
            Rapid identification. Compare what you have seen with the Gallery pictures. Each picture is a link to a larger Data base.
 A. Rapid Identification of Sea Anemones  ***  א. זיהוי מהיר לשושנות ים

     
    Cryptodendrum חביינית
Heteractis שושנתן מחוספס
Heteractis שושנתן זורח Stichodactyla   שושנתן קצר-זרועות
Macrodactyla חפרן
Radianthus  שושנתן


Entacmaea  דורית רב-גונית Heterodactyla שושנת האשכולות
Entacmaea helianthus דורית ענקית Megalactis  ענפנית
Phymanthus  גבשושנית
Alicia אליסיה Alicia  אליסיה
Alicia   אליסיה - מוגדלת  Alicia   אליסיה על סרטן Triactis צורבנית
Boloceroides צורבנית מתפרקת
Aiptasia אפטסיה


Edwardsiid  אדוארדסיה
Caliactis   שושנתן הנזירן Nemanthus    שושנת האוכמן
Cerianthus שושנת הנרתיק
Crianthus  צרייאנט בהיר Cerianthus larva פגית שלDiscosoma דיסקנית
Discosoma דיסקנית
Rhodactis   רודית
Echinopora  דיסקנית הפטמות Ricordea ריקורדיאה
Actinodiscus  שושנת הכדורים

B. Probable identification of Hydrozoans ***  ב. זיהוי משוער להידרתיים -פוליפים ומדוזותLytocarpus נוצנית זיפנית
Plumularia   נוצנית מקרינה
Dynamena  זוגנית
Obelia  (אובליה (פוליפ
Obelia medusa (אובליה (מדוזה
Aequorea hydromedusa אקווריאה


Halocordyle שיחנית
Eudendrium שיחנית
Larsonia לרסוניה
Tubularia  טובולריה
 Vellela (מפרשן (נדיר מאד בים סוף     
Hydractinia (הידרקטיניה (מוגדל

Millepora dichotoma צורבן מסועף  Millepora platyphylla צורבן משוטח
            Distichopoda צורבן סגול
Physophora hydrostatica סיפונופורות  Siphonophore ??   סיפונופור

C. Real Jellyfish - Scyphozoa ***  ג. מדוזות סוכךBox jelly צרעת ים מרובעת
Nausithoe polyp
מדוזת הספוגים

Nausithoe Medusa
מדוזת הספוגים - המדוזה
Aurelia aurita  אזנית זהבית
Aurelia Polyp    פוליפ של זהבית  Cassiopea קסיופיאה בשחיה
 
Cassiopea קסיופיאה Cassiopea polyp & ephira
קסיופיאה פוליפ ורפרפת
Thysanostoma גדיל-פה Pelagia  פלגית Pelagia  פלגית Crysaora זהובית

D. Ctenophores- Comb Jellies  ***  ג. נבוביים שאינם צורבים - מסרקניות

Leucothea מסרקן שביר
Mnemiopsis  מסרקן
Unknown מסרקן לא-ידוע
Venus Girdle חגורת ונוס
Ctenoplana מסרקן זוחל
 Beroe  ברואה

***  The identification of the small coelenterates - group B - is questionable. Some ID's are described in the following book . ן   ***

 Vine, P. (1966) Red Sea Invertebrates   . IMMEL Publishing, 224 pages   ההגדרה של הנבוביים הקטנים,- קבוצה ב  בעיקר, לוקה בחסר מחוסר מידע אמיןמנוע חיפוש באתרי דפני: כדי לחפש צמח או בעל-חיים באמצעות מנוע זה הקש את השם אם ידוע לך בעברית, באנגלית או השם המדעי וללחוץ. אם אינך מקבל תוצאה
, תוכל לנסות את שם הקבוצה, המשפחה או שם של מין קרוב שיביא אותך לדף שבו נמצא היצור המבוקש
to search an animal or plant inside "Dafni-sites" you can use Google Search