`
מיון אלמוגי אבן על פי סוגים ומשפחות
Acroporidae Verrill, 1902 משפחת שיטיים  
יש לי הסתייגות מההפרדה בין הסוגים שנכללו קודם במשפחה זו
Formerly Poritidae
מקודם: משפחת חרירניים

Alveopora הסוג זרוענית
אלמוג גוש, שזרועות הפוליפים שלו פתוחים בשעות היום, ומכסים על השלד. מספר הזרועות
תמיד 12. נבדלים זה מזה בגודל, צורת הפוליפ והשלד. לפחות 5 מינים ידועים מאזורנו

  Key to expected Red Sea Alveopora species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

B. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is Uncertain
זרוענית ספוגית
Alveopora spongiosa
Dana, 1846
מושבה משוטחת
אין תמונה מקומית No local picture
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron (Tanzania) Photo: E. Lovell (GBR) Photo: AIMS (GBR) confirmed for Aqaba
זרוענית תולענית
Alveopora verrilliana
Dana 1872
מאופיין במבנה מסתעף
וקוצים עמודיים בולטים
תפוצה אוק' פציפי
אין תמונה מקומית No local picture
Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron (coral Sea)
Photo: JEN Veron (coral Sea) Photo:  AIMS * confirmed for Aqabaזרוענית מריונית
Alveopora marionensis
Veron and Pichon, 1982
מאופיין במבנה פוליפ אופייני
שלד לא נבדק
תפוצה: הודי פציפית וקרן אפריקה
Accepted by WoRMS

Photo: R. Cohen (Eilat)
I. BenTov (Eilat)

Photo: V. Chenat (Eilat)
I H. Versano (Eilat 60m deep)
Photo: AIMS
compare bkgr pic with left pics
**Recorded in Horn of Africaזרוענית לא מזוהה
Aleopora sp 


Possibly A. tizardi
מאופיינת בזרועות מעובות
Photo: J. Dafni (CW Eilat)
Photo: A. Colorni (Eilat) see previous page ראו בעמוד קודם Taken in the wild and CW 
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000