מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family Fungiidae משפחת פיטרות

זו משפחה של אלמוגים יחידנים, שלרוב אינם צמודים למצע בבגרותם. נבדלים
בצורות - עגולים לעומת אליפסיים, צורת המחיצות, ושינון שפת המחיצה

This is a family of - mainly - solitary unattached polyps, differing in shape -
Round or elipsoid, shape and dentition of septa and margins

Family FUNGIIDAE
This family includes the free living "mushroom" corals which may be mono- 
or polystomatous, as well as 2 genera (Lytophyllon and Podabacia) that remain permanently attached
Characters used to identify species within this family are attached or free-living, are:
colony shape, number and arrangement of mouths, arrangement of septa and costal dentations.

Key to Red Sea Fungiidae genera (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459


B.. species recorded from N. Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain
עגלולית נאה
Cycloseris cyclolithes
(Lamarck, 1801)
מ
חיצות חיצוניות (קוסטה) לא ניכרות
 
חלק מהמחיצות מוגבהות בקרבת הפה. על קרקע חולית
Several  conspicouos septa
 Identity questionable
.
תפוצה אוק' הודי-פציפי
  Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron Photo: J. Dafni (Eilat) Photo:V. Chenat (Eilat) ** Confirmed for  Red Sea
עגלולית שטוחה
Cycloseris vaughani
(Boschma, 1923)
משוטח בתחתיתו. סידור מחיצות פנים-חוצוניות מתחלף בשוליים
הגדרה לא בטוחה - Tentative ID
תפוצה אוק' הודי-פציפ
Accepted by WoRMS


Photo: M. Levin (Eilat)
J. Dafni (NR Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat) ** Confirmed for  Red Sea
פיטרה  איומה
Danafungia horrida
Dana, 1846

Dome shaped and typically serrated
תפוצה אוק' הודי-
לא זיהיתי אותו Couldn't find it

 
קודם  Fungia klunzingei
Accepted by WoRMS
Photo: P. Collin Lovell (PNG) Photo: E. Lovell (GBR) Photo: AIMS (GBR) * Confirmed for  Eilat, Aqabaפיטרה מוארכת
Fleuractis paumotensis
(Stutchburry, 1833)

Elongated and strongly arched shape
תפוצה אוק' הודי-פציפי
לא זיהיתי אותו I couldn't find
 מקודם Fungia Paumotensis
Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron (GBR)
Photo: D. Fenner (Philippines)
Photo: AIMS (GBR) * Confirmed for Eilat
פוליפים רבים. צמודים לקרקע   Many polyps. attached to substrate
אבי-פיטרה שטוח
Podabacia crustacea
(Pallas, 1766)
מין לא-יחידני וקבוע, שנמנה על אותה משפחה
Rare, multi-polyp(=colony), attached coral
הוחלף על ידי אבי-פיטרת סיני
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
Apparently replaced in the N. Red Sea
Photo: J. Veron (Philippines) Photo: S. Einbinder (Eilat) Photo: V. Chenat (IUI Eilat?) * Confirmed for Eilat, Aqaba
*** New species described by Veron  2000 from Sinai is Podabacia sinai Veron, 2000 - apparently replacing P. crustacea
  פוליפים רבים. לא-צמודים לקרקע        Many polyps. Unattached to substrate
סנדלית אפריקנית
Herpolitha limax
(Esper, 1797)
לא צמוד מין לא-יחידני, חסר תלם, לא קבוע
צולם במסעדה תת-ימית, 6 מ' וחוף דקל,
 עומק 40 מטר

הגדרה לא  בטוחה - Tentative ID
תפוצה אוק' הודי-פציפי
=  Sandalolitha africana
Photo: M. Levin (Eilat)
J. Kemp (Socotra WIO)
Photo: M.Levin (40 m,
Hof Hadekel Eilat) both
Photo: JEN Veron (Red Sea)
** Confirmed for Red Sea 
(Saudi Arabia)
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000