מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family Merulinidae משפחת אלמוגניים
Genus Dipsastraea הסוג אלמוגן
Favia - השתנה לאחרונה קודם
זהו הגדול והמובהק בין סוגי אלמוגי הגוש, שעל שמו קרויה המשפחה כולה - אלמוגניים.  כל אחד מגביעי הפוליפים מופרד משכנו באמצעות שני קירות – הקיר שלו וזה של שכנו.
הרבייה האל-מינית פנים-פוליפית, כלומר בשלב מסוים כל פוליפ מתרחב, ונחלק לשניים או יותר  המינים נבדלים בגודל הפוליפים, צורתם וצורת הדפנות .
 לפחות 10 מינים במפרץ, מהם נדירים. הזיהוי יכול להעשות לפי המפתח המצורף למטה


Favia is the most typical of all globular or crustose genus of stony corals, upon which the family is named - Faviidae
Each polyp cup (=corallite) has a surrrounding  wall to itself, from which the polyp tentacles emerge at night to capture plankton.
The colony polyps divide asexually and remain attached to their neighbor. The asexual reproduction is defined as intra-tentacular,
 meaning that each polyp corralite elongates, and divided into two daughter polyps within the tentacle circle.

The species differ in size, shape and sculpture of the corallite walls and inner dividing septa.
. At least 10 species live in the Gulf,
some quite rare.
 Identification can be done using the attached Key adapted from JEN Veron's book "Corals of the World" (2000)
 
            Key to Expected Red Sea Favia species (after Veron, 2000)*

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459


B. species recorded from N. Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain


אלמוגן דאנא
Dipsatraea danai
(Milne Edwards & Haime, 1857)
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
תפוצה אוק' הודי - פציפי
Corals of the World on line:
Favia danae
Photo: Y. Horoszowski (Eilat)
Photo: JEN Veron (Red Sea, GBR)
Photo:  AIMS
**CONFIRMED FROM: Red Sea 

אלמוגן לבקני
Dipsastrea albida (Veron, 2000)
פוליפים בגודל 8 -12 מ"מ
Exists in  Eilat ??

 לא בטוח שמצוי באילת

תפוצה ים סוף ודרום ערב
Corals of the World on line:
Favia albidus

Photo:L. Devantier (Red Sea)

Photo: JEN Veron
J. Dafni (Eilat)
Photo: AIMS
**CONFIRMED FROM: Sinai 
Here is another  Eilati sample.
to enlarge click on it
 

אולי אלמוגן חיוור
Dipsastraea pallida (Dana, 1846)
פוליפים בגודל 8 -12 מ"מ

Tentative ID הגדרה לא בטוחה

אולי הוריאציות האלה הם של המין
שמצטיין בהבדלי צבעים בין פנים וחוץ
למעגל הזרועות וכתמים כהים פזורים

These are possibly color variants
of Dipsastreaea pallida

Credit: MyMarineTank.com
J. Dafni (Eilat)
Photo: E. Gavish (Sinai)
J. Dafni (CW, Eilat)
Photo: J. Dafni See previous (green) page

אלמוגן חיוור
     Dipsastraea pallida

Det: Loya, Benayahu
Photo: J. Dafni (NR_Eilat)
Photo: V. Chenat (Eilat)
Photo:V. Chenat (TAU col) ** not onfirmed for Red Sea
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000