מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family Merulinidae משפחת רכסניים  
Genus Dipsastraea הסוג אלמוגן
  Favia - השתנה לאחרונה-
קודם
זהו הגדול והמובהק בין סוגי אלמוגי הגוש, שעל שמו קרויה המשפחה כולה - אלמוגניים.  כל אחד מגביעי הפוליפים מופרד משכנו באמצעות שני קירות – הקיר שלו וזה של שכנו.
הרבייה האל-מינית פנים-פוליפית, כלומר בשלב מסוים כל פוליפ מתרחב, ונחלק לשניים או יותר  המינים נבדלים בגודל הפוליפים, צורתם וצורת הדפנות .
 לפחות 10 מינים במפרץ, מהם נדירים. הזיהוי יכול להעשות לפי המפתח המצורף למטה


Favia is the most typical of all globular or crustose genus of stony corals, upon which the family is named - Faviidae
Each polyp cup (=corallite) has a surrrounding  wall to itself, from which the polyp tentacles emerge at night to capture plankton.
The colony polyps divide asexually and remain attached to their neighbor. The asexual reproduction is defined as intra-tentacular,
 meaning that each polyp corralite elongates, and divided into two daughter polyps within the tentacle circle.

The species differ in size, shape and sculpture of the corallite walls and inner dividing septa.
. At least 10 species live in the Gulf,
some quite rare.
 Identification can be done using the attached Key adapted from JEN Veron's book "Corals of the World" (2000)
 
         Key to expected Red Sea Favia species (after Veron, 2000)*

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
מבט כללי General View
חי - תקריב Alive
שלד  Skeleton
Previously reported*

F_cf_favus_JD.jpg

אלמוגן יערתי
Dipsastraea favus (Forskal, 1775)
פוליפים גדולים מ-12 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World on line:
Favia favus
Photo: J. Dafni (Eilat)
Bkground: D. Barchana
Photo: Eyal et al 2015 (MCE Eilat)
Y.Horoszowski (Eilat)
Photo: AIMS (GBR)
HUJI collection (Eilat?)
*CONFIRMED FROM: Aqaba, Eilat, MCE


אלמוגן חלול
Dipsastraea lacuna
(Veron, Turak & DeVantier 2000)
פוליפים בגודל 8 -12 מ"מ
תפוצה ים-סוף - אנדמי
Corals of the World on line:
Favia lacuna

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
E. Turak (AIMS, Red Sea)
Photo:  AIMS (Saudia)
J.Dafni (Eilat sample)
**CONFIRMED FROM: RS, Saudia


אלמוגן פרוש
Dipsastraea laxa (Klunzinger, 1879)
פוליפים קטנים מ-8 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי. נפוץ בים סוף
Corals of the World on line:
Favia laxa

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: E. Lovel (GBR)
J.Dafni (Eilat)


Photo: AIMS
Bkgr:: V. Chenat (TAUcoll). 
*CONFIRMED FROM: Aqaba 


אלמוגן מטאי
Dipsastraea matthaii (Vaughan, 1918)
פוליפים בגודל 8 -12 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World on line:
Favia matthaii

Photo: D. Zakai (Eilat)
Univ. Hawaii (Hawaii)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo:  AIMS (GBR)
J. Dafni (Eilat)
*CONFIRMED FROM: Aqaba 

אלמוגן חיוור
Dipsastraea pallida (Dana, 1846)
פוליפים בגודל 8 -12 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World on line:
Favia pallida

Photo: J. Dafni (Eilat)
Credit: MyMarineTank.com
Photo: JEN Veron
J. Dafni (CW Eilat)
Photo:  AIMS
HUJI collection
*CONFIRMED FROM: Aqaba
  look also in Yellow page


אלמוגן זוהר
Dipsastraea speciosa ( Dana, 1846)
פוליפים בגודל 8 -12 מ"מ
מין נפוץ מרכז הקורליט שונה בצבעו
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World on line:
Favia speciosa
Photo:E. Gavish / J. Dafni (CW)
possibly pallida (see above)
Photo:JEN Veron (GBR)
J. Dafni (Eilat)
Photo:  AIMS (GBR)
  Bkgr: V. Chenat- HUJI collection

*CONFIRMED FROM: Aqaba, Eilat אלמוגן ורון
Dipsastraea veroni
(Moll & Best, 1984)
פוליפים גדולים מ-12 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World on line:
Favia veroni
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo:O. Lederman (Eilat)
M. Stafford-Smith (Red Sea)
Photo:  AIMS
**CONFIRMED FROM: Saudia, Red Sea 
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000
For species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain