מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Family Oculinidae   משפחת גלקסיים 
Galaxea הסוג גלקסית
 
אלמוג שבו כל פוליפ-גביע נפרד ויושב על גבי כן משלו. ההנצה חוץ-טנטקולרית והפוליפים-הבנות מופיעים לצד הבוגרים יותר.
בחלקו העליון של הגביע רואים את המחיצות החדות, הבולטות למדי, הנושאות גם קוצים, אך מוסוות לרוב על ידי
זרועות הציד, הפרושות גם בשעות היום. רק מין אחד בצפון ים סוף שאינו נדיר.
Galaxea corallites
 forms long, thin columns, or longer stalks, emerging from a flat, prostrate base.
 The asexual reproduction - budding - is of the extratentacular type. The corallites bear sharp septa
and spines that are
hidden at daylight by the long tentacles. Coloration is sometimes green.
Key to expected Red Sea Galaxea (After Veron, 2000)
Species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General View מבט כללי חי  Alive
שלד  Skeleton
Previously recorded*
גלקסית גדולה
Galaxea fascicularis
(Linnaeus, 1767)
פוליפים עד 10 ממ
Polyps <10mm

תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World online:
Photo: M. Levin (Eilat)
J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo:JEN Veron
(GBR & South Red Sea)
* confirmed for Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000