מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family Merulinidae משפחח ריכסניים  
קודם Faviidae
Genus Goniastrea הסוג אלמוג-גוני

הסוג אלמוג-גוני נבדל מקודמיו בגודל קטן יותר של פוליפים ובנוכחות "כתר" הבליטות האנכיות (עטרת עמודונים - פאליפורמיות) במרכז הגביע  בין המחיצות הפנימיות שניכרים גם על האלמוג החי. גם כאן יש הבדלים ניכרים בצורות השלד וצבעי האלמוג החי. מין בולט הוא אלמוג-גוני גממי,
.
Goniastrea differs from other Faviids by its smaller size and narrow common walls between neighboring corallites. It belongs to the family Faviidae. The Goniastrea species differ by size, by polyp shape - angular or rounded and porminent hillocks and presence of "palial lobes".  The colony polyps divide intra-tentacular division.  6 species in the Gulf, among which 2 are dubious. One species - G. australiensis can be mistaken as brain coral (Platygyra).  Identification can be done using the attached Key adapted from JEN Veron's book "Corals of the World" (2000).

Key to Red Sea Goniastrea species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459


B. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is Uncertain
אלמוג-גוני גס
Coelastrea aspera (Verrill, 1866)
NEW GENUS
formerly Favites
תפוצה - אוק' הודי-פציפי
מין החי בגבול תחום הכרית
Lives in intertidal fringe
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat shore) Photo: J. Dafni (Eilat shore) Photo: JEN Veron
J. Dafni (Eilat, sample)
**KNOWN FROM:  Red Sea

*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000