מיון אלמוגים על פי סוגים ומשפחות 
Hexacorallian families
Family Acroporidae משפחת שיטיים
Genus Acropora הסוג שיטית
  המשפחה הגדולה ביותר של אלמוגי-שיח  נקראת על שם סוג זה, שלו במפרץ אילת לפחות 15 מינים .ההבדלים בין המינים הם גם בצורה ובארגון גביעי הפוליפים על ענפי המושבה, וגם בצורה הכללית של המושבה. הטקסונומיה של הקבוצה נעשתה על פי הספר ואתר אינטרנט  "אלמוגי האבן של כל העולם" שבהפעלתו וסמכותו של פרופ' צ'רלי ורון. המפתח המצורף , מספר זה הועתק ועובד למינים הידועים מצפון ים סוף. את המושגים והמונחים הדרושים להגדרה תמצאו תחת הכפתור "תוכן" בראש של עמוד
. .
The largest family of stony corals Acroporidae is named after this Genus, represented in the Gulf of Eilat/Aqaba by least 15 species. Differences between the spicies are in general colony shape form and shape and organization of the polyps (corallites) on the branches of the colony.  Identification of the species was based on the keys and description in the  book  "Corals of the World" and the website "Corals of the World online", both by the Australian Institute of Marine Sciences (AIMS) with the authorship of Professor JEN (Charlie) Veron. The Key attached below was modified for the known species from Northern Red SeaThe "Coral terminology" can be found by clicking the "Content button" in the top of this page 
Key to expected Red Sea Acropora species (modified from Veron, 2000)*

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain

 Groups - look at the key * לקבוצות - עיין במפתח
Form  צורת המושבה    General view  מבט כללי      חי  Alive 
  מקטע/שלד  Skeleton
 Previously reported*

שיטית השולחן 
Acropora lamarcki
Veron, 2000
:
Possibly also: A. hyacinthus

(Dana, 1846)
קב' 30. אקס' גדולים מרדיאלים, ענפי קצה
 עדינים יוצר משטח קומות.
 אנדמי לים סוף ומערב אוק' הודי
Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni  (NR Eilat)
Photo: M. Levin (Eilat)
JEN Veron (Red Sea)
Photo: AIMS (Red Sea)
 Bkgrd: J. Dafni (
Eilat sample)
*CONFIRMED FROM: Aqaba, Eilat as synonym
A_squarrosa_JD.jpg
שיטית עגולת-גביעים
Acropora squarrosa
(Ehrenberg, 1834)
Also A. Maryiae
  
ים סוף ומערב אוק' הודי
קב' 32. שיחים דמויי משטח
גביעי פוליפים מעוגלים.
אקס' גדולים וכיפתיים רדיאל' דומים לאקס'
Accepted by WoRMSPhoto: J. Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: AIMS (Madag.)
Bckgd: HUJ collection
*CONFIRMED FROM: Aqaba MCE ,שיטית שונת-גביעים
Acropora valida (Dana, 1846)
קב' 35. מושבה וריאבילית. רדיאל' לחוצים. הופעתו באזורים מופרעים (פתח לגונה מזרחית)
   תפוצה -  ים סוף ומערב אוק' הודי
Acropora variabilis (Klunzinger 1879)
 Changed 
by WoRMS  


Photo: J. Dafni (Eilat)
Y.Horoszowski (Eilat)
Photo: JEN. Veron
(Indonesia,  Seychelles)
Photo: AIMS (South RS)
Bckgd: HUJ collection

CONFIRMED FROM
: Eilat, Aqaba,
שיטית מאוצבעת
Acropora humilis
(Milne Edwards & Haime, 1860)
קב' 21  ענפים קצרים, אקסיאלים בולטים, סידור קומפקטי של רדיאליים
אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: JEN. Veron
Bckgd: HUJ collection
CONFIRMED FROM: Eilat, Aqaba
שיטית דלת-גביעים
Acropora squarrosa
(Ehrenberg, 1834)

formerly Acropora maryae Veron, 2000
from Sinai

Accepted by WoRMSPhoto: M. Levin (Eilat)
JEN Veron (RS?)
Photo: I. Ben-Tov (Eilat)
J. Dafni (CW Eilat)
Photo: AIMS (Sinai)
J. Dafni (Eilat
sample)
**CONFIRMED FROM: Sinai


שיטית פורסקל
Acropora forskali (Ehrenberg, 1834)
קב' 11. ענפים וענפונים רבים, מאוחים

Conflict: Unaccepted by WoRMS
Nomen dubium


Photo: M. Levin (Eilat)
  J. Dafni
(N.Shore Eilat)
Photo: JEN Veron
Photo: JAIMS
J. Dafni (Eilat sample)

*CONFIRMED FROM: Aqabaשיטית פרעונית
Acropora pharaonis
(Milne Edwards & Haime, 1860)
קב' 18 סימן בולט: ענפים מוצקים, ענפים
 מתאחים ומצטופפים ללוחות
ים סוף ומערב אוק' הודי
Synonyme of A. scandens
Accepted by WoRMS

Photo: JEN Veron (Red Sea)
Bkgrd: Y.Horoszowski
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: AIMS (Red Sea)
Bckgd: HUJ collection
*CONFIRMED FROM: Aqaba


שיטית כמו-פרעונית
Acropora parapharaonis
Veron, 2000
קב' 30 לוחיתיים .ענפים ממתכופפים כלפי חוץ ויוצרים משטח. הרדיאליים חדים.
אנדמי ב
ים סוף
= formerly  A. valida
Changed by WoRMS


Photo: JEN. Veron (Sinai)
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Bckgd: HUJ collection
*CONFIRMED FROM: Aqaba, Eilat as synonym

שיטית הפטמות
Acropora hemprichii
(Ehrenberg, 1834)
קב' 3. מושבה רבת ענפים. אקס' בולטים, ורדיאליים אחידים בצורה וגודל
ים סוף ומערב אוק' הודי

Accepted by WoRMS


Photo: JEN Veron (Red Sea) Photo: J. Dafni (Eilat) Both
Photo: AIMS
Bckgd: HUJ collection
*CONFIRMED FROM: Eilat, Aqaba  XXX
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003  and/or  **Veron, 2000
For B. Species recorded from north Red Sea and/or
reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain