מרוקו נופי סלעים
נופי חולות ומים

Merzuga dunes - Sahara border
חולות מרזוגה - גבול הסהרה

Merzuga dunes - Sahara border
חולות מרזוגה - גבול הסהרה

Merzuga dunes - Sahara border
חולות מרזוגה - גבול הסהרה

Date palms and rock tilting in Tudra
מטעי תמרים וקימוט בתודרה

Ziz River - Date palms
מי נהר הזיז ותמרים

Ziz River providing date palms all along
מי נהר הזיז - מזינים מטעי תמרים לאורך ק"מ רבים

The river reaches the Merzuga sand
מי נהר הזיז נעצרים על ידי הדיונה

The Ziz river crosses the ridge
מי נהר הזיז פורצים את הרכס

Artificial lake for irrigation
מי אגם מלאכותי להשקייה

Dadas canyon river & dates
קניון דאדס ומטעים

Dadas canyon river & Kasba
קניון דאדס, קסבות ומטעים

Dadas canyon river & village
קניון דאדס, קסבות ומטעים

Ait ben-addo
איט בן-אדו ונהר

Ait ben-addo
איט בן-אדו ונהר

Ait ben-addo
איט בן-אדו ונהר

Rock formations - Rif mountain
תצורות סלע בהרי הריף

Olives orchards - Rif mountain
כרמי זיתים בהרי הריף

Landscape, Rif mountain
נוף בהרי הריף

Crossing the the river Bou Regreg
הנהר בורגרג ברבאט

The roman site Volubilis
העיר הרומית הקדומה וולוביליס

Crossing the the river Bou Regreg
הנהר בורגרג ברבאט


Page:   שער  home  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11