מרוקו - חיות בר ומשק

Mules in the alleys
משאית הסימטאות

Sheep, different than in Levant
כבשי זנב ולא ככבשי אליה של א"י

Camels en route
גמלים בדרך

Garbage disposal
פינוי אשפה נוסח מרוקו

Saharan House bunting
גבתון מדבר זן סהרי

Saharan House bunting
גבתון מדבר זן סהרי

Cattle egret
אנפית הבקר

Greylag goose
אווז אפור

Greylag goose
אווז אפור

Spotless starling
זרזיר שחור, מין מערבי

Spotless starling
זרזיר שחור, מין מערבי

Lesser Black-backed gull
שחף שחור, בחריפה בחופים

Lesser Black-backed gull
שחף שחור, בחריפה בחופים

Wintering white storks
חסידות בשהות חורף

White storks on deserted nest
חסידה על קן נטוש של חסידות
הרושם הראשון, שהתחזק במשך הסיור, הוא שבמרוקו לא אוהבים חיות בר
נראו גם במהלך הנסיעה סלעית שחורה, עקעק זנבתן, זרזיר מצוי, סנוניות וסיסים, דרורי הבית ועוד
כאמור, לא נראו כלל חיות הולכות על ארבע במהלך הנסיעה, זולת המעטים שהצלחנו לצלם


Page:   שער  home  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11