מרוקו נוף וצמחים

Horse chestnut
ערמונית הסוסים, עלים ופרי

Olive orchard for oil
מטעי זיתים, ענף חשוב בחקלאות

Asphodel & autumnal squill
עירית גדולה ובן חצב

Autumnal squill
בן חצב סתווני פורח

Mandragora (Mandrake)
דודא רפואי - צמח רפואה

Mandragora (Mandrake)
דודא רפואי - צמח רפואה

Yellow buttercup
נורית צהובה

Hyancinth
יקינטון מזרחי

Common Asphodel
עירית גדולה

Heath-garrigue
נופי גריגה-בתה

Heath-garrigue
נופי גריגה-בתה

Heathland
?בתת אברשים

Page:   שער  home  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11