מרוקו נוף וצמחים

Salvia sp.
מרווה - מין לא ידוע

Erica arborea
אברש שיחי

Erica arborea
אברש שיחי

Mediterranean Fan Palm
דקל גמדי בנוף טבעי

Mediterranean Fan Palm
דקל גמדי בנוף טבעי

Mediterranean Fan Palm
דקל גמדי בנוף טבעי

Olive and date orchards
מטעי זיתים ותמרים

Datura, cultures poison tree
דטורה - צמח רעיל

Atriplex made fence
גדר משיחי מלוח במרוקו

Common Acacia
שיטה נפוצה במרוקו

Common Acacia
שיטה נפוצה במרוקו

Acacia in the sands
שיטה במדבר החולות

Jointed anabasis
יפרוק המדבר

Montpellier Maple
אדר קטן-עלים

Moricandia
מוריקה - משפ' מצליבים

Page:   שער  home  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11