מרוקו - נוף וצמחים

Snapdragon (Lionmouth)
לוע הארי הגדול

Papaer white Narcissus
נרקיס הפפירוס - לבן

Papaer white Narcissus
נרקיס הפפירוס - לבן

Cork oak
אלון השעם

Cork oak
אלון השעם

Cork oak
אלון השעם

Kermes Oak
אלון תולעת השני

Unknown plant
צמח לא ידוע על חוף האוקיינוס

Unknown plant
צמח לא ידוע על חוף האוקיינוס

Jointed Anabis
יפרוק

Jointed Anabis
יפרוק

Jointed Anabis
יפרוק

Rhamnus cf alaternus
? אשחר אירופי

Turpentine pistacia
אלה אירופית

Trees on the top
גבעה מיוערת

Endemic Dracena
דרקונית קנרית

Low land Thuja
ערער השפלה

Endemic Dracena
דרקונית קנרית

Argan oil tree
עץ השמן ארגן

Argan oil tree
עץ השמן ארגן

Argan oil tree
עץ השמן ארגן

Page:   שער  home  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11