מרוקו נוף וצומח

Poplars
עצי צפצפה

Weeping wilow and poplars
צפצפה וערבת בכות

Poplars
עצי צפצפה בנחל הררי

Strawberry tree fruit
פירות קטלב אירופי

Juniper or Thuja fruit
ערער או תויה עם פירות

Junipers in the High Atlas
ערער על הרי האטלס הגבוה

Junipers in the High Atlas
ערער על הרי האטלס הגבוה

Junipers in the High Atlas
ערער על הרי האטלס הגבוה

Junipers in the High Atlas
ערער על הרי האטלס הגבוה

Ziz River flooding basin
משטחי הצפה של נהר הזיז

Ziz River date palms
דקלי תמר בגדות נהר הזיז

Ziz River date palms
דקלי תמר בגדות נהר הזיז

Acacia in the sands
שיטה במדבר החולות

Ziz River end in sands
אגם סופני של נהר הזיז

Ziz River flooding basin
משטחי הצפה של נהר הזיז

Page:   שער  home  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11