סרטני מפרץ אילת ** Crustacea of the Gulf of Eilat (Aqaba) 

Rapid Visual Identification  זיהוי ויזואלי מהיר
מפתח לחיפוש בגוגל ב"אתרי דפני" בתחתית הדף
Below- Google search in Dafni-Sites

אם ראיתם יצור שאתם מבקשים לזהות, חפשו את התמונה הכי דומה למה שראיתם, ואם אינכם מזהים אותו כאן, לחצו עליה ותגיעו לדף מפורט
If you saw an organism you find here, or click on the most likely picture to open a page in where more detail is offered                           
 Identified Crustacean genera   ***   סוגי סרטנים ימיים שזוהו

  Cirripedia Barnacles etc.   -   זיפרגליים בלוטי-ים ועוד

 
   


Tetraclita rufotincta   בלוטן ענק
Tetrachthamalus  בלוטית זעירה
Trevatana דר-אלמוג
Nobia  דר-אלמוג
Ibla  ברווזן-ים אילתי

    Lower Crustaceans - Shrimps, Mantiis crabs etc.  סרטנים ירודים - חסילונים, סרטני גמל שלמה, שווי רגל ועוד Mantis shrimp (טרפ-יד (סרטן גמל שלמה
Gonodactylus  טרפ-יד
Mantis crabs    טרפ-יד לא ידועים
Idiomysis  כיסנית
free and parasitic Isopod
  שווי רגל חפשיים וטפילים

Decapoda Natantia    - Shrimps  סרטנים ארוכי רגל> שחיינים - חסילונים


 Penaeid shrimp  חסילון מצוי
Commensal shrimp  חסילון על אלמוג ריפיונאי
Palaemon debilis קפצן המנגרוב Galatheid shrimp גלתית החבצלות  Vir  קפצן שקופןPartner shrimp  דיירית ארוכת-רגל Periclimenes tenuipes   דיירית דקת-רגל 
Periclimenes imperator  דיירית מלפפוני-הים Pontonides  דיירית האוכמנים Hippolyte commensalis היפוליט שתופןHymenocera קישוטית הדורה .
Alpheus  נקשן שיתופן
Saron marmoratus  סרון שישני
Cinetorhynchus
Green-eye dancing shrimp  חד-חדק ירוק-עין 
Thor amboiensis  נקיין השושנות


Lysmata  נקיין הפזיות
Rhynchocinetes
Durban dancing shrimp
חד-חדק אפריקני 
Stenopus סרטן נקאי   Scylarides כפן הצדפות
Spionid worm דו-מחושית

Decapoda Anomura> Hermit crabs סרטנים שוני בטן > נזיראים 


Calcinus latens   נזירן סידני Coenobita   פריישית יבשתית Clibanarius sp.  נזירן שחור 
 Dardanus tinctor   נזירן השושנים
 Dardanus lagopodes   נזירן זיף-רגל


Allogalthea גלתית החבצלות Galathea  גלתית
Galathea cf longimana גלתית ארוכת-רגל
Petrolisthes חרסיתית
Hippa picta  כריתנית

Decapoda Brachyura    -  סרטנים קצרי בטן    


Cryptodromia עמוסית הספוגים
Matuta lunaris עשתורת ירחית
Calappa hepatica ביישן ים-סופי
Myra subgranulata ברוקן חמקני Leucosia signata ברוקן ים-סופי


cf Schizophrys aspera  עכובית
Schizophrys aspera עכובית מכוסה ספוג
Composcia retusa   מסוון אריך-רגל
Achaeus spinosus   מסוון אריך-רגל 
Micippa platipes  מסוון שטוח-רגל


Stilbognathus soikai עכובית בוהקת
Portunus cf. longispinosus שייט ארך-קוצים
Charibdis erythrodactyla שייטית אדומת-אבר
Furtipodia petrosa זוויתן קטן
Daldorfia cf horrida זוויתן ענק


Ceratocarcinus זוויתן החבצלות
Echinoecus  זוויתן מחומש
Carpilius convexus סלעית קמורה Atergatis roseus  פצחן אדמוני
Lybia leptochelys סלעית השושנות


Pseudoliomera  סלען מגובשש Pilodius cf areolatus  סלען חרוץ
cf Eryphia סלעית שעיר Pilumnus cf incanus   פלומנית מדובללת
Unknown  מין לא ידוע


Trapezia tigrina  טרפזיה מנוקדת Trapezia cymodocea טרפזיה מצויה Tetraloides nigrifrons טרליה שחורת ראש Hapalocarcinus    עפץ באלמוג
    עפצנית בעפץ פתוח   Living  gall crab


Ocypoda saratan חולן ים-סופי
Dotilla sulcata סרטנון מכדרר
Uca teragonon אתת צבעוני
Matopograsus messor שישן מצוי
Grapsus albolineatus   שישן הקווים

כדי לחפש צמח או בעל חיים באמצעות מנוע זה, הקישו את השם אם ידוע בעברית, אנגלית או השם המדעי. ולחצו
השתמשו בשם הקבוצה, משפחה או שם עממי ואולי גם שם של מין קרוב שבחברתו תמצאו אותו.
מנוע חיפוש במאגר המינים של "אתרי דפני


to search an animal or plant inside the data base of "Dafni-sites" you may use Google Search:  write the name - scientific, english, or hebrew and "enter"