תולעים ימיות ממפרץ אילת ** Worms from the Gulf of Eilat (Aqaba)       

Rapid Visual Identification  זיהוי ויזואלי מהיר
שימו לב: מפתח לחיפוש בגוגל ב"אתרי דפני" בתחתית הדף
Below - Google search in "Dafni-Sites" database                                               

Flat worms    -   תולעים שטוחות


 
    Waminoa brickneri   טפילת האלמוגים
cf Paraplanocera שטוחית Leptoplana שטוחית
לא ידוע
Eurylepta
Prosthiostomum   שטוחית פסים
Pseudoceros שטוחית
Pseudobiceros    שטוחית דו-קרנית
Thysanozoon   שטוחית שחיינית שטוחית שחורה  Thysanozoon

Nemertean  worms  ----   תולעי סרט Sipunculida -- תולעים סיפוניות  Echiura  תולעי בטנה Nematoda - תולעים נימיות
Baseodiscus  סרטון
Nemertini  נימית Phascolosoma תולעת סיפונית Bonellia בונליהן  Marine Nematode  נמטוד

Phylum Annelida  - Polychaeta - Errantia - מערכת תולעים טבעתיות - רב-זיפיות - ניידות

Iphione קשקשנית
Scalistes   קשקשנית החבצלות  Eurithoe זכוכיתית
Hermodice  זכוכיתית אדומת זימים
Choleia (זכוכיתית (עכבר ים

Nereis נראיס לא ידוע.
Nephtys  נפית
Glycerid  גליצרה
Eunice aphroditois נצחית
Swim worm שחיינית
 


Phylum Annelida - Polychaeta - Sedentaria - מערכת תולעים טבעתיות - רב-זיפיות - נייחות
Loimia  חזימית רבגונית
Reteterebella חזימית אוסטרלית Pectinaria-tube מסרקית -קונכית
Chaetopterus תולעת שואבת
Spionid worm דו-מחושית
Sabellastarte  נרתיקנית הודית
Sabellastarte  נרתיקנית מפוספסת Dasichone  נרתיקנית אילת  
 Spirobranchus   סלילונית   Spirobranchus   סלילונית
Pomatocerus סלילונית
Spirorbis סלילונית כרוכה
Salmacina סלילונית זעירה
Filogranella elatensis סלילונית אילתית 


מנוע חיפוש במאגר המינים של "אתרי דפני:
כדי לחפש צמח או בעל חיים באמצעות מנוע זה, הקישו את השם אם ידוע בעברית, אנגלית או השם המדעי לחצו השתמשו בשם הקבוצה, משפחה או שם עממי ואולי גם שם של מין קרוב.
            to search an animal or plant inside the data base of "Dafni-sites" you may use Google Search:  write the name - scientific, english, or hebrew and "enter"