קווצי העור של מפרץ אילת ** Echinoderms of the Gulf of Eilat (Aqaba) 

Rapid Identification  זיהוי מהיר


   אם ראיתם אחד מאלה ואתם מבקשים לזהותו, חפשו את התמונה הכי דומה למה שראיתם, ואם אינכם מסתפקים בשם הסוג המופיע מתחת, לחצו עליה ותגיעו לדף המתאים
If you wish to identify one of those look at these pictures, and click on the most likely,  click on it and go to a page in where these species are shown
 A. Rapid Identification of sea-urchins  ***  א. זיהוי מהיר לסוגי קיפודי ים

Living sea urchins
קיפודי ים חיים

Microcyphus  סריג
Echinometra סגלגלית
Heterocentrotus  עפרונן Echinostrephus קדחנית 
Tripneustes קטיפן
Diadema ניזרית 

Sea urchin tests
שלדים של קיפודי ים


Microcyphus   סריגן Echinometra סגלגלית
Heterocentrotus  עפרונן Echinostrephus קדחנית  Tripneustes קטיפן
Diadema ניזרית
Living sea urchins
קיפודי ים חיים

Echinothrix נזר
Eucidarus  כתרון
Astropyga  ניזרנית
Asthenosoma שלפוחיתן
Nudechinus קיפודית
Lovenia לובניה
Sea urchin tests
שלדים של קיפודי יםEchinothrix נזר 
Phyllacanthus רב-כתר Salmaciella  נקוד-קוצים Asthenosoma ארסנית Nudechinus קיפודית
Lovenia לובניה
Sea urchin tests
שלדים של קיפודי ים

Diploporaster תלומית
Pericosmus    קסומה
Metalia  אל-פנס
Clypeaster  מטבעון Jacksonaster   עוגית
Sculpisitechinus דיסקה
 B. Rapid Identification of sea cucumbers  ***  ב. זיהוי מהיר לסוגי מלפפוני ים
Three subclasses
exist in the Gulf.  Skeleton
made of calcite spicules
מלפפוני ים משלושה
טיפוסים עיקריים   
שלדיהם הם מחטים
בעור מלפפון היםSynapta פתילית
Synaptula  פתילה
Cucumaria מלפפון
Holothuria  לחמי Pearsonothuria  חקיין-חשופיות
Actinopyga  מלפפון לבן גחון
C. Rapid Identification of sea stars  ***  ג. זיהוי מהיר לסוגי כוכבי ים
שלדיהם הם מחטים
המתחברים יחד
    אך השלד ככלל
נחבא עמוק בעור

Fromia שביט נקוד
 Astropecten דורבני דל קוצים
Acanthaster  כיפת-קוצים
Fromia  שביט
Aquilonastra  כוכבן
Choriaster גרגירן


Euretaster  נקבובן Pentaceraster שביט נקבובי
Luiidia קל-רגל 
Pentaceraster  כרית לחם
Ogmaster  כיפון
Echinaster  צר-גוף

D. Rapid identification of Brittle Stars ***  ד. זיהוי מהיר לסוגי נחשוני ים
השלד הוא כמו בכוכבי ים
אלא שכאן הוא מכוסה בעור
 דק ויוצר פרקים המסייעים
 בזחילה ולפיתה

Ophiocoma   כריתנית נדלית
Ophiothrix   סיכנית החוף  Ophiomastix  כ. עבת קוצים
נחשונית רבת קוצים
Ophionereis נחשונית
Astroboa  נחשונק
E. Rapid identification of Feather Stars ***  ה. זיהוי מהיר לסוגי חבצלות 


השלד כמו בנחשוני הים
ואכן הוא פריק ונפרש
כרשת בעת
הגיאות לציד הפלנקטון

 Capillaster חבצלון
Lamprometra חבצלת-ים
Heterometra מניפנית Heterometra מניפנית   
Heterometra מניפנית 
Oligometra  עשורית