Comprehensive list of species expected in the Gulf of Aqaba and Sinai Peninsula

רשימה מלאה של מיני אלמוגים הצפויים להמצא במפרץ אילת וצפון ים-סוף

שמות מדעיים בלבד

Forword
אתר זה והרשימה המוצעת כאן הם פרי של איסוף ספרותי של נתונים על נוכחות מיני אלמוגים מכל הקבוצות הטקסונומיות במפרץ אילת. רשימת המינים כוללת מינים שפורסמו על ידי החוקרים הנזכרים להלן בשמותיהם. חלק מהם הם מינים שהגדרתם מיושנת והם הוחלפו על ידי מינים שתוארו לאחר שפורסמו. משום שאיני חוקר אלמוגים השתדלתי לא לנקוט עמדה ולהעלות על הרשימה את כל המינים. בשנים האחרונות התבלט החוקר האוסטרלי וורון כחוקר המוביל בחקר אלמוגי האבן בכל העולם והספר והאתר הנזכר לעיל הם כיום הריכוז המוסמך ביותר לקבוצה זו. אלמוגים מקבוצות אחרות נחקרו ופורסמו על ידי אחרים - בניהו, פבריציוס ואלדרסלייד ווהגורגוניות על ידי גרסהוף
 וכמה מלים אחרונות על הגדרת אלמוגים. המספר הרב של המינים שנזכרו מים סוף ומפרץ אילת והתפוצה הנרחבת של חלק ניכר מהמינים הללו מקשה מאד על ההגדרה, שכן באותו מין באזוורים שונים יש מגוון נרחב, ותכונות זהות במינים שונים. לבעיה זו נתנו החוקרים את דעתם ומובאים להלן כמה פיסקאות המבהירות את הקושי הטקסונומי הזה והמושג החדש - הסינגמון - להלן

הערה חשובה: למרות שתוכנה זו נפתחת בכל הדפדפנים, יש תכונות שלהם שאינן באות לידי ביטוי בדפדפנים מקבוצת אפל ספארי ואייפד (תויות מעל לתמונות וסמלילים שונים הקשורים בהם, למשל). הקורא יבחר ברצוי לו .


This site and the list provided here are the product of a literature collection of data on the presence of species of corals from the taxonomic groups in the Red Sea and Gulf of Aqaba  The species list includes species published by the researchers listed below by their names. Some of the coral names are outdated and were replaced species described after their release. Because I am no coral expert I tried not to take a stand and include them . Recently  JEN (Charlie) Veron, the Australian leading taxonomist of stony corals worldwide and his book and internet site mentioned above are currently the most autoritative contribution in this group.  For Octocorals I consulted studies of following experts - Benayahu, Reinicke, Fabricius and Alderslade and Gorgonians by Grasshoff.

And
some final words on coral identification, The large number of species mentioned as present in the Red Sea and the Aqaba Gulf and the wide distribution of these species pose much difficulty on identification as the same species may look different in other parts of its extensive range and some features in different species mingle among them.These problems are partly addressed by the a new concept - Syngameon

המושג סינגמון , שהוכנס לשימוש לראשונה על ידי בוטנאים והועבר לעולם הביולוגיה הימית באמצעות האלמוגים, חשוב להבנת המנגנונים האבולוציוניים של אלמוגים והדפוסים הגיאוגרפיים שהם מייצרים. הסינגמון, מעצם הגדרתו, הוא יחידה רבייתית מבודדת. לפי המושג הזה, כאלה הם גם מינים ניאו-דרוויניסטיים. במציאות, סינגמונים אינם דומים למושגים הישנים של מינים משום שהם מכילים מרכיב של שונות גיאוגרפית המשתלב בקשרים הגנטיים שנוצרים בין המינים השונים מהם התפתח.
הסינגמון יכול להיות מין אחד, או קבוצה של מינים שונים, שיש ביניהם קשר גנטי משתנה (זרימת גנים באמצעות הפריה הדדית) עם חברים אחרים של הסינגמון. במקום שסינגמון מכיל מספר מינים, מין אחד יכול להיות מובהק במיקום גיאוגרפי אחד, אבל, משום שהוא מתמזג עם מינים אחרים במקומות אחרים, זה יהיה מושקע בפסיפס של וריאציות שונות במקומות אחרים (דהיינו יקבל ממינים או ייתן תכונות למינים בתוך הסינגמון) .הטווח הגיאוגרפי והמגוון המורפולוגי של המין היחיד יהיה תלוי בהחלטות טקסונומיות. החלטות אלה תהינה שרירותיות אם תייבנה חלוקה ברצף טבעי יותר מאשר תשקף יחידות טקסונומיות טבעיות.הסינגמון כשלמות איננו ניתן לאפיון מורפולוגי שניתן להבחנה מורפולוגית אלא אם כן מינים המרכיבים נקבעו בדרך גנטית או ניסיונית (באמצעות ניסויי הפריה
cross-fertilization) בכל אזורי טווח התפוצה של המין.

נכתב על ידי וורון J.E.N. Veron

הקורא צריך להיות מודע למושג חדש זה ולא להיות מתוסכל בכל פעם כאשר הצורה בפועל של אלמוג הנצפה נראה לא תואמת בכל לתיאור בכתב, או אף לתמונות

Syngameon

The concept of the syngameon, first recognized by botanists and introduced to the marine world through corals, is important for understanding the evolutionary mechanisms of corals and the geographic patterns they form. A syngameon, by definition, is a reproductively isolated unit.  In concept, so are neo-Darwinian species. In reality, syngameons are nothing like any of these concepts of species as they incorporate geographic variation and the spectrum of genetic links geographic variation creates among different species.

A syngameon may be a single species, or it may be a cluster of different species which have variable genetic links (genetic flow through cross-fertilisation) with other members of the syngameon. Where a syngameon contains several species, a single component species may be distinct at a single geographic location but, because it intergrades with other species at other locations, it will become submerged in a mosaic of variation at other locations. The geographic range and morphological variation of the single ‘species’ will depend on taxonomic decisions. These decisions will be arbitrary if they impose divisions in natural continua rather than reflect natural units. The syngameon as a whole is not morphologically distinguishable unless its component species are determined genetically or experimentally (through cross-fertilisation trials) in every part of the species’ possible distribution range.

John (Charlie) Veron

The reader should be aware of the new concept and not be frustrated when actual morphology of the observed coral seems not always follow written description

ועוד: באקווריוני המצפה התת-ימי תמצאו מגוון המרשים של מיני אלמוגים כולם ממפרץ אילת. אך, בשל התנאים המלאכותיים האלמוגים המופיעים שם נראים לעתים שונים במידת מה מאשר בטבע

For Sources, abbreviations used: :
A, G & E = Northern Gulf of Aqaba (E=Loya & Slobodkin, 1971 and later publ., Benyahu and later publ, ; G=Goffredo & Chadwick-Furman, 2000)  A=Aqaba (Mergner et al.1971-1992, Al-Moghrabi 2003) and JD = Non-professional observers, Eilat & Sinai (mainly J. Dafni, this guide). 
(Yellow page) Coral species whose identity is questionable, or not proven are grouped in yellow pages, following the main green or blue pages. Access to the yellow pages are through a link in each page bottom - "Click Here" . If you can help to clarify the identification please write me (jdafni@gmail.com) to fix it.

Corals observed, photographed or collected in Southern Gulf of Aqaba:
  S=Sinai, mainly Sharem-E-Sheikh  (Veron, 2000) ; or RS in the Red Sea proper (Veron, 2000; Sheppard & Sheppard, 1991, Scheer & Pillai 1983 etc.), SRS - Southern Red Sea, Horn of Africa (Veron, 2000)
 ( - )
=Absent from Northern Red Sea - established by Veron, 2000, or replaced/ identified under a different name,  (see also Furman & Al-Moghrabi, 2003).


Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Subclass: Hexacorallia
Order: Scleractinia

Family FUNGIIDAE
Genus Cantharellus
· Cantharellus doederleini (Von Marenzeller, 1907) E
A G
· Cantharellus noumeae Hoeksema & Best, 1984 RS JD
Genus Cycloseris
· Cycloseris costulata Ortmann, 1889 RS G
· Cycloseris cyclolites Lamarck, 1816 RS JD           (Yellow page)
· Cycloseris vaughani (Boschma, 1923) RS JD        (Yellow page)
Genus Fungia
 · Fungia corona Doederlein 1901 RS JD                  (Yellow page)
· Fungia fungites (Linnaeus, 1758) E A G
· Fungia granulosa Klunzinger, 1879 A G
· Fungia horridaDana, 1846 A G                               (Yellow page)
· Fungia paumotensis Stutchbury 1833 G                  (Yellow page)
· Fungia klunzingeri Doederlein 1901 RS JD
· Fungia scruposa Klunzinger, 1879 G A 
· Fungia scutaria Lamarck, 1801 E G A
Genus Ctenactis
· Ctenactis echinata (Pallas), 1766 E A G

Genus Herpolitha
· Herpolitha limax (Esper, 1797) E A G
Genus Sandalolitha
· Sandalolitha africana Veron, 2000 RS JD               (Yellow page)
Genus Podabacia
· Podabacia crustacea (Pallas, 1766) E A G              (Yellow page)
· Podabacia sinai Veron 2000  S JD

Family ACROPORIDAE
Genus Acropora

· Acropora arabensis  Hodgson & Carpenter, 1955 RS (Yellow page)
· Acropora corymbosa (Lamarck, 1816) E A (-)
· Acropora cytherea (Dana, 1846) A                               (Yellow page)
· Acropora eurystoma (Klunzinger, 1879) E A (-)
· Acropora formosa (Dana, 1846) RS JD                         (Yellow page)
· Acropora forskali (Ehrenberg, 1834) A JD
· Acropora grandis (Brook, 1892) RS JD                          (Yellow page)
 · Acropora granulosa (Milne Edwards & Haime, 1860) A (-)
· Acropora haimei (Milne Edwards & Haime, 1860) RS JD (Yellow page)
· Acropora scandens (Klunzinger, 1879)  repl by haimei   (Yellow page)
· Acropora hemprichii (Ehrenberg, 1834) E A
· Acropora humilis (Dana, 1846) E A
· Acropora hyacinthus (Dana, 1846) E A  (-)
· Acropora lamarcki Veron, 2000 replacing  hyacinthus  A JD
· Acropora maryae Veron, 2000 S JD
· Acropora nasuta (Dana, 1846) E A                                  (Yellow page)
· Acropora parapharaonis Veron, 2000 S JD
· Acropora pharaonis (M. Edwards &Haime, 1860) A S
· Acropora plantaginea (Lamarck, 1816)  RS                   
(Yellow page)
· Acropora rufus Veron, 2000 S JD                                    (Yellow page)
· Acropora selago Studer, 1878 RS                                  (Yellow page)
· Acropora squarrosa (Ehrenberg, 1834) A JD
· Acropora tenuis (Dana, 1846) replacing eurystoma RS JD
· Acropora valida (Dana, 1846) A JD                                 (Yellow page)
· Acropora variabilis (Ehrenberg, 1834) E A

Genus Astreopora

· Astreopora gracilis Bernard, 1896 A JD
· Astreopora myriophthalma (Lamarck, 1816) A E
· Astreopora suggesta Wells, 1954 S JD

Genus Montipora

· Montipora aequituberculata Bernard, 1897 A   (??)
· Montipora aspergillus Veron, DeVantier & Turak, 2000   (Yellow page)
· Montipora circumvallata (Ehrenberg, 1834) A JD             (Yellow page)
· Montipora cocosensis Vaughan, 1918 S JD                      (Yellow page)
· Montipora composita (Crossland, 1952) E (-)
· Montipora cryptus Veron,2000 S                                         (Yellow page)
· Montipora danae (M. Edwards &Haime, 1851) A (-)
· Montipora echinata Veron, DeVantier & Turak, 2000 RS  (Yellow page)
· Montipora edwardsi Bernard, 1879 A (-)
· Montipora effusa Dana, 1846 A (?=M. stilosa)
· Montipora erythraea (Marenzeller, 1907) E A (-)
· Montipora granulata Bernard , 1897 E A (-)
· Montipora hemispherica Veron ,2000 S JD                         (Yellow page)
· Montipora informis Bernard , 1897 A JD
· Montipora lobulata Bernard , 1897 E, (-)
· Montipora meandrina (Ehrenberg, 1834) E A 
· Montipora monasteriata (Forskal, 1775) E A                       (Yellow page)
· Montipora stilosa (Ehrenberg, 1834) A JD
· Montipora tuberculosa (Lamarck, 1816) E A
· Montipora venosa (Ehrenberg, 1834) E A                           (Yellow page)
· Montipora verrucosa (Lamarck, 1816) E A JD

Family ASTROCOENIIDAE
Genus Stylocoeniella
· Stylocoeniella armata Ehrenberg, 1834 A
· Stylocoeniella guentheri Bassett-Smith, 1890 A
Genus Madracis
· Madracis interjecta Marenzeller, 1907 E (Fricke) (-)
· Madracis Kirbyi Veron & Pichon, 1976 A JD                       (Yellow page)

Family AGARICIIDAE 
Genus Pavona
· Pavona cactus (Forskal, 1775) A JD
· Pavona clavus (Dana, 1846) E A
· Pavona danai (M. Edwards & Haime, 1816) A JD
· Pavona decussata (Dana, 1846) E A
· Pavona diffluens (Lamarck, 1816) A
· Pavona explanulata (Lamarck, 1816) E A
· Pavona gardineri Van der Horst , E (-)
· Pavona maldivensis (Gardiner, 1905) A JD
· Pavona varians Verrill, 1864 E A
· Pavona frondifera (Lamarck, 1816) RS Sinai? JD             (Yellow page)
· Pavona sp. JD (Yellow page)
 

Genus Leptoseris
· Leptoseris explanata Yabe & Sugiyama, 1941 E A JD
· Leptoseris foliosa Dinesen, 1980 A JD
· Leptoseris fragilis (M. Edwards & Haime, 1849) E  (-)
· Leptoseris hawaiiensis Vaughan, 1907 repl fragilis A      (Yellow page)
· Leptoseris incrustans(Quelch, 1886) S JD                       (Yellow page)
· Leptoseris mycetoseroides Wells, 1954 A JD
· Leptoseris tubulifera Vaughan, 1907 E                              (Yellow page)
· Leptoseris yabei (Pillai & Scheer, 1976), A JD
· Leptoseris scabra Vaughan, 1907 or L .tubulifera              (Yellow page)

Genus Pachyseris
· Pachyseris speciosa (Dana, 1846) A JD
· Pachyseris rugosa(Lamarck, 1801) E A
· Pachyseris valenciennesi M. Edwards & Haime 1816 , E   (-)

Genus Gardinoseris

· Gardineroseris planulata (Dana, 1846) E A JD
· Gardineroseris ponderosa A (-)

Family Caryophyllidae
· Deltocyathus minutus
Gardiner & Waugh 1938 JD RS (-)
· Heterocyathus aequicostatus M. Edwards. & Haime, 1848 JD 
 

Family DENDROPHYLLIDAE

Genus Heteropsammia

· Heteropsammia cochlea (Spengler, 1781) JD (-)               (Yellow page)

Genus Tubastrea

· Tubastrea coccinea Lesson, 1829 E
· Tubastrea micrantha (Ehrenberg, 1834) A E
Genus Balanophyllia
· Balanophyllia gemmifera Klunzinger, 1879 A E                 (yellow page)
· Balanophyllia cumingii M. Edwards & Haime, 1848 RS (-)
Genus Cladopsammia
· Cladopsammia gracilis (M. Edwards & Haime, 1848) JD  (Yellow page)

Genus Turbinaria 

· Turbinaria mesenterina (Lamarck, 1816) A
· Turbinaria sp. Oken, 1815 E A (-)
· Turbinaria reniformis Bernard , 1896  E A RS
· Turbinaria stellulata Lamarck, 1816 RS JD                      (Yellow page)
· Turbinaria frondens (Dana, 1846) RS JD                          (Yellow page)

Family EUPHYLLIDAE
Genus Euphyllia
· Euphyllia glabrescens (Chamisso & Eysenhardt, 1821) E A
· Euphyllia paradivisa Veron ,1990 RS JD
Genus Plerogyra
·
Plerogyra sinuosa (Dana, 1846) A E

Family FAVIIDAE
Genus Favia
· Favia doreyensis (M. Edwards & Haime, ) E (-)
· Favia favus (Forskal, 1775) E A
· Favia lacuna Veron, Turak & DeVantier, 2000 RS JD
· Favia laxa (Klunzinger, 1879) E A
· Favia matthaii Vaughan, 1918 A JD
· Favia pallida (Dana, 1846) A JD
· Favia rotundata (Veron ,Pichon & Wijsman-Best, 1977) RS JD (?)
· Favia speciosa (Dana, 1846) E A
· Favia stelligera (Dana, 1846) E A
· Favia veroni Moll & Best, 1984 S
· Favia danae Verrill, 1872 RS                                              (Yellow page
· Favia albidus Veron, 2000 S                                               (Yellow page)

Genus Barabattoia
· Barabattoia amicorum (M. Edwards & Haime, 1850) A JD

Genus Favites

· Favites abdita (Ellis & Solander, 1786) E A
· Favites chinensis (Verrill, 1866) A JD
· Favites complanata (Ehrenberg, 1834) A
· Favites flexuosa (Dana, 1846) A
· Favites halicora (Ehrenberg, 1834) E
· Favites pentagona (Esper, 1794) E A
· Favites vasta (Klunzinger, 1879) RS JD                              (Yellow page)
· Favites russelli (Wells, 1954) South RS JD                        (Yellow page)

· Favites virens (Dana, 1846) E A (-)
 
Genus Goniastrea

· Goniastrea aspera (Verrill, 1865) RS JD                             (Yellow page)
· Goniastrea edwardsi Chevalier, 1971 A JD
· Goniastrea pectinata (Ehrenberg, 1834) E A
· Goniastrea peresi Faure & Pichon, 1978 A JD
· Goniastrea retiformis(Lamarck, 1816) E A

Genus Leptastrea
· Leptastrea bottae (M. Edwards & Haime, 1849) E A
· Leptastrea inaequalis Klunzinger, 1879 E A
· Leptastrea pruinosa Crossland, 1952 S                             
(Yellow page)
· Leptastrea purpurea (Dana, 1846) E A
· Leptastrea solida   A (-)
· Leptastrea transversa Klunzinger, 1879 E A

Genus Platygyra 

· Platygyra acuta Veron ,2000 RS JD                                   (Yellow page)
· Platygyra carnosus Veron, 2000 S JD
· Platygyra crosslandi (Matthai,1928) RS JD                        (Yellow page)
· Platygyra daedalea (Ellis & Solander, 1786) A JD
· Platygyra lamellina (Ehrenberg, 1834) E A
· Platygyra pini (Chevalier, 1975) E JD                                 (Yellow page)
· Platygyra rustica (Dana, 1846) E (-)
· Platygyra sinensis (M. Edwards & Haime, 1849) A            (Yellow page)
· Platygyra subdentata (M. Edw. & Haime, 1849) E (-)
· Leptoria phrygia (Ellis & Solander, 1786) E A                     (Yellow page)

Genus Cyphastrea

· Cyphastrea chalcidicum (Forskal, 1775) E A
·
Cyphastrea microphthalma (Lamarck, 1816) E A
. Cyphastrea hexasepta(Veron,Turak & DeVantier,2000)RS (Yellow page)
· Cyphastrea serailia (Forskal, 1775) E A 

Genus Echinopora
·  Echinopora forskaliana (M. Edwards & Haime, 1850) RS JD
· Echinopora fruticulosa Klunzinger, 1879  A
· Echinopora gemmacea (Lamarck, 1816) E A
·
Echinopora hirsutissima (M-Edwards & Haime, 1849) S JD (Yellow page)
  Echinopora lamellosa (Esper, 1795) E A
· Echinopora tiranensis Veron ,2000 S                                    (Yellow page)


Genus Erythrastrea

· Erythrastrea flabellata Pichon, Scheer & Pillai, 1983 A JD

Genus Caulastrea

· Caulastraea tumida Matthai, 1928 A

Genus montastraea

· Montastraea curta (Dana, 1846) RS JD
· Montastraea forskaleana
(Milne Edwards & Haime, 1850) (-)
. Montastraea annuligera (M-Edwards & Haime, 1849) RS     (Yellow page)

Genus Plesiastrea

· Plesiastrea mammilosa (Klunzinger, 1879 ) E           
· Plesiastrea versipora (Lamarck, 1816) E A
· Plesiastrea laxa = Favia laxa   E

Genus Diploastrea

· Diploastrea heliopora (Lamarck, 1816) S RS  

Family MEANDRINIDAE
Genus Gyrosmilia
· Gyrosmilia interrupta (Ehrenberg, 1834)  A E
 
Family MERULINIDAE
Genus Hydnophora

· Hydnophora contignatio (Forskal, 1775) E (-)
· Hydnophora exesa (Pallas, 1766) E A
· Hydnophora microconos (Lamarck, 1816) E A

Genus Merulina 

· Merulina ampliata (Ellis & Solander, 1786) A JD
· Merulina scheeri Head, 1983 A JD                                  

Family MUSSIDAE
Genus Acanthastrea

· Acanthastrea brevis (M Edwards & Haime, 1849) S        (Yellow page)
· Acanthastrea echinata (Dana, 1846)  E A                      
· Acanthastrea faviaformis Veron ,2000  S JD                   (Yellow page)
· Acanthastrea ishigakiensis Veron ,1990  S JD
· Acanthastrea lordhowensis Veron & Pichon ,1982  A

Genus Blastomussa

· Blastomussa merleti (Wells, 1961) E A
· Blastomussa wellsi Wijsman-Best, 1973  S A

Genus Lobophyllia

· Lobophyllia corymbosa (Forskal, 1775) E A
· Lobophyllia hataii Yabe & Sugiyama, 1936 A JD
· Lobophyllia hemprichii (Ehrenberg, 1834) E A
· Lobophyllia costata
(Dana 1846)  A (-)
· Lobophyllia sp. JD

Genus Symphyllia

· Symphyllia erythraea (Klunzinger, 1879) S
· Symphyllia agaricia Milne Edwards, 1849 RS JD     (Yellow page)

Genus Cynarina
· Cynarina lacrymalis (M. Edwards & Haime, 1848) RS JD

Family OCULINIDAE
Genus Galaxea

· Galaxea fascicularis (Linnaeus, 1767) E A

Family PECTINIDAE
Genus Echinophyllia

· Echinophyllia aspera (Ellis & Solander, 1786)  E A  
· Echinophyllia echinata (Saville-Kent, 1871)  A JD
· Echinophyllia echinoporoides Veron & Pichon ,1980 A  (Yellow page)
· Echinophyllia orpheensis Veron & Pichon ,1980 JD       (Yellow page)

Genus mycedium
· Mycedium elephantotus (Pallas, 1766) A  (-?)
· Mycedium umbra Veron ,2000 S A JD
· Mycedium tubifex (Dana, 1846) E (-)

Genus Oxypora

· Oxypora convoluta Veron ,2000  S JD                       
(Yellow page)
· Oxypora egyptensis Veron ,2000 S                            (Yellow page)
· Oxypora lacera (Verrill, 1864) A JD
· Oxypora crassispinosa Nemezo, 1979 JD                  (Yellow page)

Family POCILLOPORIDAE
Genus Pocillopora 

· Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) E A
· Pocillopora danae Verrill, 1864 E A (-)
· Pocillopora hemprichii Ehrenberg, 1834 E A (-)
· Pocillopora verrucosa (Ellis & Solander, 1786) S JD
· Pocillopora eydouxi (Milne-Edwards & Haime, 1860) SRS ?  (Yellow page)

Genus Stylophora
· Stylophora danae  M. Edwards & Haime, 1850 S
· Stylophora kuehlmanni Scheer & Pillai, 1983 A
· Stylophora mamillata Scheer & Pillai, 1983 A                    
(Yellow page)
· Stylophora palmata Blainville, E (-)
· Stylophora pistillata (Esp
er, 1797) E A
· Stylophora prostata Klunzinger, 1879 E A
· Stylophora subseriata (Ehrenberg, 1834) S JD                  
(Yellow page)
· Stylophora wellsi Scheer, 1964 E A

Genus Seriatopora
· Seriatopora angulata Klunzinger, 1879 E A (-)
· Seriatopora caliendrum Ehrenberg, 1834 E A
· Seriatopora hystrix Dana, 1846 E A
· Seriatopora spinosa M. Edwards & Haime, E (-)

Family PORITIDAE
Genus Porites
· Porites alveolata M. Edwards & Haime E (-)
· Porites columnaris Klunzinger, 1879 S JD              
(Yellow page)
· Porites cumulatus Nemenzo, 1955 S
· Porites echinulata Klunzinger, 1879 S
· Porites (=Goniopora) lichen Dana, 1846 E
· Porites lobata Dana, 1846 S A
· Porites lutea M. Edwards & Haime, 1860 A E
· Porites mayeri Vaughan, 1918 E
· Porites nodifera Klunzinger, 1879 S
· Porites rus (Forskal, 1775) A                                 
(Yellow page)
· Porites solida (Forskal, 1775) A
· Porites studeri Vaughan, 1918 E (-)
· Porites undulata (Klunzinger, 1879) E (-)

Genus Goniopora
· Goniopora burgosi Nemenzo, 1955 S             
       (Yellow page)
· Goniopora ciliata Veron ,2000 S
· Goniopora columna Dana, 1846 A
· Goniopora planulata (Ehrenberg, 1834) E A
· Goniopora savignyi Dana, 1846 E

Genus Alveopora
· Alveopora allingi Hoffmeister, 1925 RS                       (Yellow page)
· Alveopora daedalea (Forskal, 1775) E A
· Alveopora marionensis Veron & Pichon, 1982 JD SRS (?)  (Yellow page)
· Alveopora spongiosa Dana, 1846 A                                (Yellow page)
· Alveopora tizardi Bassett-Smith, 1890 A JD
· Alveopora verrilliana Dana, 1872 A                                
(Yellow page)
· Alveopora viridis (Quoy & Gaimard, 1833) S


Family SIDERASTREIDAE
Genus Siderastraeidae
· Siderastrea savignyana M. Edw. & Haime, 1850 E A
· Siderastrea lilacea Klunzinger, 1879 E (-)

Genus Coscinaraea
·
Coscinaraea columna (Dana, 1846) RS JD
· Coscinaraea monile (Forskal, 1775) A E
· Coscinaraea wellsi Veron & Pichon, 1980 E
· Coscinaraea cf crassa Veron & Pichon, 1980 JD
· Coscinaraea sp. A

Genus Psammocora

· Psammocora explanulata Van der Horst, 1922 A
· Psammocora haimeana M. Edwards & Haime, 1851 A
· Psammocora nierstraszi Van der Horst, 1921 E
· Psammocora profundacella Gardiner, 1898 A
· Psammocora superficialis Gardiner, 1898 A

Family TRACHYPHYLLIDAE
Genus Trachyphyllia
· Trachyphyllia geoffroyi (Audouin,1826) RS JD

Family FLABELLIDAE

·Javania insignis Duncan, 1876 RS  (--)

· Rhizotrochus typus M. Edwards & Haime, 1848 RS JD

Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
SubClass: Hexacorallia
Order ZoanthiniariaFamily   ZOANTHIDAE

· Palythoa tubrculosa Pallas, 1766
· Zoanthus cf bertholetti (Audouin) ?
· Zoanthus cf sansibaricus Carlgren, 1900 JD

Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
SubClass: Ceriantipatharia
Order AntipathariaFamily ANTIPATHIDAE

· Antipathes dichotoma Pallas, 1766
· Antipathes cf ishida
· Cirripathes spiralis (Linnaeus, 1758)
· Cirripathes anguina

Phylum: Cnidaria
Class HydrozoaFamily MILLEPORIDAE

· Millepora dichotoma (Forskal, 1775) A E
· Millepora exaesa (Forskal, 1775) A
· Millepora platyphylla Hemprich & Ehrenberg, 1834 A E
3 species

Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Subclass: Octocorallia
Order: Alcyonacea

Note: The below list of species is based only on a few preliminary sources (mentioned in the text).  This stage is set for contribution by specialists.
Family Family ALCYONIIDAE

· Cladiella pachyclados (Klunzinger, 1879)
· Klyxum (=Alcionium) flaccidum
· Klyxum (=Alcionium) utinomi
(Verseveldt, 1971)
· Lobophytum crassum Marenzeller, 1886
· Lobophytum depressum Tixier-Durivault, 1966
· Lobophytum pauciflorum (Ehrenberg, 1834)
· Rhytisma (=Parerythropodium) fulvum (Forskal, 1775)
· Sarcophyton glaucum (Quoy & Gaimard, 1833)
· Sarcophyton gemmatium Versveldt & Benayahu, 1978 (1)
· Sarcophyton ehrenbergi Marenzeller, 1886 (3)
· Sarcophyton elegans Moser, 1919 (3)
· Sinularia leptoclados (Ehrenberg, 1834)
· Sinularia candidula Versveldt & Benayahu, 1983 (3)
· Sinularia dactyloclados Versveldt & Benayahu, 1982 (3)
· Sinularia flabelliclavata Versveldt & Benayahu, 1983 (3)
· Sinularia gardineri (Pratt, 1903)
· Sinularia schuhmacheri Versveldt & Benayahu, 1983 (3)
· Sinularia minima Versveldt, 1971 (3)
· Sinularia notanda Tixier-Durivault, 1966 (3)
· Sinularia polyclada (Ehrenberg, 1934) (3)
· Sinularia polydactyla (Ehrenberg, 1934)(2)
· Sinularia querciformis (Pratt, 1903) (3)

Family NEPHTHEIDAE
· Dendronephthya dollfusi  Tixier-Durivault & Prevor, 1962
· Dendronephthya hemprichi Klunzinger, 1877 (1,3)
· Dendronephthya ehrenbergi  Kukenthal. 1904 (1)
· Dendronephthya curvata Kukenthal. 1905 (1)
· Dendronephthya rubeola Henderson, 1909
· Dendronephthya sinaiensis Versveldt, 1970
· Dendronephthya tabaensis Versveldt & Cohen, 1971
· Dendronephthya Klunzingeri Studer, 1888
· Nephthea albida (Holm, 1894) (3)
· Nephthea laevis Audouin, 1828 (3)
· Litophyton (=Nephthea) arboreum Forskal, 1775 (1)
· Paralemnalia thyrsoides (Ehrenberg, 1834)
· Stereonephthya bellisima Thomson & Dean, 1931(1)
· Scleronephthya corymbosa Versveldt & Cohen, 1971 (1)
· Scleronephthya lewinsohni
Versveldt & Benayahu, 1978) (1)

Family NIDALIIDAE
· Siphonogorgia fragilis (1,3)
· Siphonogorgia mirabilis (1)
· Siphonogorgia variabilis (1)

Family BRIAREIDAE
· Briareum (=Clavularia) hamrum (Gohar, 1940)

Family XENIIDAE
· Anthelia glauca Lamarck (1,3)
· Heteroxenia coheni
· Heteroxenia cf. elizabethae
· Heteroxenia fuscescens (Ehrenberg) (1,2)
· Heteroxenia ghardaqensis (Klunzinger) (1)
· Anthelia fishelsoni Verseveldt (1,3)
· Sympodium caeruleum
· Xenia arabica
· Xenia benayahui
· Xenia biseriata
· Xenia crassa Schenk (3)
· Xenia aff. distorta
· Xenia faraunensis
· Xenia hicksoni Ashworth (3)
· Xenia impulsatilla Versveldt & Cohen (3)
· Xenia kuekanthali
· Xenia mayi (2)
· Xenia macrospiculata Gohar,
· Xenia membranacea Schenk (3)
· Xenia novaecaledoniae
· Xenia obscuronata Versveldt & Cohen (3)
· Xenia umbellata Lamarck (3)
· Xenia verseveldti

Family MELITHAEIDAE
· Acabaria delicata Hickson, 1940
· Acabaria biserialis (1,2) Kukenthal, 1908
· Acabaria erythraea (Ehrenberg, 1834)
· Acabaria pulchra Hickson, 1937
· Acabaria sinaica Grasshoff, 2000
· Acabaria splendens (Thomson & McQueen, 1908)
· Clathraria rubrinodis Gray, 1859

Family SUBERGORGIIDAE
· Annella mollis (Nutting, 1910)
· Annella reticulata (Ellis & Solander, 1786)
· Subergorgia rubra Thomson, 1905
· Subergorgia suberosa (Pallas, 1766)

Family TUBIPORIDAE
· Tubipora musica Linnaeus, 1758

Family ELLISELLIDAE
· Ellisella dollfusi (Stiasny, 1938)
· Ellisella marisrubri (Stiasny, 1940)
· Junceela juncea (Pallas, 1766)
· Verrucella klunzingeri Grasshoff, 2000
· Verrucella gubalensis Grasshoff, 2000
· Nicella alba Toeplitz in Kukenthal, 1919
· Viminella erythraea (Kukenthal, 1914)

Family ACANTHOGORGIIDAE
·Acanthogorgia spinosa Hiles, 1899
·Acanthogorgia breviflora Whitelegge, 1897
·Acanthogorgia ildibaha Grasshoff, 1999
·Acanthogorgia gubalensis Grasshoff, 2000
·Anthogorgia caerulea Grasshoff, 2000

Family GORGONIIDAE
· Rumphella torta Klunzinger, 1877

Family PLEXAURIDAE
· Euplexaura nuttingi Studer, 1895
· Euplexaura rhipidalis Kukenthal, 1919
· Discogorgia erythraeensis Stiasny, 1938
· Astrogorgia sara Grasshoff, 2000
· Astrogorgia lea Grasshoff, 2000
· Astrogorgia milka Grasshoff, 2000
· Astrogorgia jiska Grasshoff, 2000
· Acanthomuricea dina Grasshoff, 2000
· Acanthomuricea silpa Grasshoff, 2000
· Echinogorgia rebekka Grasshoff, 2000
· Paraplexaura debora Grasshoff, 2000
· Lepidogorgia batseba Grasshoff, 2000
· Menella kanisa Grasshoff, 2000
· Villogorgia zozzolea Grasshoff, 1996
· Paracis chawwa Grasshoff, 2000
· Bebryce sulfurea Grasshoff, 2000

Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Subclass: Octocorallia
Order: Pennatulacea

Family VIRGULARIIDAE
·Virgularia gustaviana '(Herklots, 1863) (?)
·Stylatula elongata (Gabb, 1862)  (?)
· Ptereoides spp. (?)
· Scytaliopsis djibutiensis Gravier, 1906 (?)
· Veretillum spp (?)